Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal doorgeven?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl of neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Welke inkomsten geeft u door?

In het volgende filmpje wordt uitgelegd welke inkomsten u aan ons door moet geven en hoe u dit doet. Inkomen is meer dan alleen salaris. Geef in de volgende situaties uw veranderingen door:

Heeft u werk gevonden?

Geef dit direct aan ons door. Wacht niet tot u uw eerste salaris of salarisstrook heeft ontvangen. Wij houden vooraf rekening met de (extra) inkomsten. Hiermee voorkomt u dat u teveel uitkering krijgt.

Krijgt u een vergoeding voor stage?

Geef dit direct aan ons door. Een stagevergoeding wordt als inkomen gezien.

Doet u regelmatig klusjes voor een ander?

Bijvoorbeeld het repareren van fietsen, computers of schoonmaakwerk. Krijgt u hier een vergoeding voor, of doet u dit gratis? Geef dit direct aan ons door.

Verkoopt u spullen (bijvoorbeeld via Marktplaats)

U mag af en toe uw eigen spullen verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats. Ook als u in de bijstand zit. Dit hoeft u niet aan ons door te geven.

Gebruikt u Marktplaats voor de handel?

Bijvoorbeeld het verkopen van auto-onderdelen, computeronderdelen, kittens en puppies? Geef dit direct aan ons door. Ook het goedkoop inkopen van spullen en het daarna verkopen van deze spullen voor meer geld is handel.

Heeft u inkomsten uit gokken?

Gewonnen bedragen worden gezien als inkomsten voor de bijstandsuitkering. Er wordt geen rekening gehouden met de inleg. Geef dit direct aan ons door.

Krijgt u een gift of bijschrijving van iemand anders?

Deze mag u houden zolang u in totaal per kalenderjaar niet meer dan €1200 krijgt. U moet wel elke gift of bijschrijving aan ons doorgeven.

Ontvangt u (binnenkort) een erfenis?

Ook als nog niet duidelijk is wanneer u de erfenis precies gaat ontvangen. Een erfenis is namelijk vermogen. Geef dit direct aan ons door.

Bezit, koopt of verkoopt u Bitcoins of ander digitaal geld?

Geef dit direct aan ons door.

Heeft u een pensioen afgekocht?

Geef dit direct aan ons door.

Heeft u (spaar)geld of dure spullen?

Uw bezittingen mogen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, een auto, sieraden, een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven?

Neem contact met ons op.

Wat gebeurt er als u uw inkomsten heeft doorgegeven

Uw inkomsten kunnen vooraf of achteraf worden ingehouden van uw bijstandsuitkering. Er wordt samen met u besproken wat het beste bij u past. In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd.

Vooraf inhouden

Vooraf inhouden noemen we een schatting. Samen met u wordt gekeken wat uw verwachte inkomen is. Dit bedrag staat als ‘schatting’ in uw uitkering. Uw uitkering wordt daardoor lager. Zodra u de loonstrook heeft ingeleverd, wordt gekeken of uw uitkering goed is berekend.

Heeft u meer inkomsten ontvangen dan de schatting?

Het verschil wordt de volgende maand ingehouden op uw uitkering.

Heeft u minder inkomsten ontvangen?

Het deel waar u nog recht op hebt wordt zo snel mogelijk naar u overgemaakt.

Achteraf inhouden

De inkomsten worden achteraf ingehouden. Bijvoorbeeld: de inkomsten van de maand maart worden ingehouden op uw uitkering van de maand april. Eén van de nadelen van achteraf inhouden is dat uw bruto jaarinkomen hoger is. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag.

Liever 1 inkomen op een vast moment?

Kies voor de Surplus-regeling. In het volgende filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt. Als u een uitkering ontvangt en weer aan het werk gaat, ontvangt u op verschillende momenten in de maand inkomsten. Dat kan lastig zijn. Vooral om het overzicht te houden. Om het u makkelijker te maken kunt u meedoen met de Surplus-regeling. Met deze regeling maken wij uw inkomsten (loon en aanvullende uitkering) elke maand in 1 keer aan u over. Op een vaste datum. Zo weet u elke maand waar u aan toe bent.

Hoe werkt dit?

Uw werkgever maakt uw loon over op een speciale rekening van ons. Soms zitten daar ook vergoedingen bij. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Om dat te kunnen nakijken hebben wij uw loonstrook nodig. Deze stuurt u iedere maand naar ons op. Wij betalen deze vergoedingen aan u door. Op de betaaldatum van uw uitkering ontvangt u in 1 keer uw loon, aanvullende uitkering en eventuele vergoedingen.

Wat moet u verder nog regelen

Loonheffingskorting

Dit is een korting op de belasting die u betaalt. Hierdoor wordt uw netto inkomen hoger.

Hoe vraagt u loonheffingskorting aan?

Vraag uw werkgever of uitkeringsinstantie naar het formulier ’Opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Zij regelen dit verder met u. Heeft u naast uw bijstandsuitkering, 2 of meer inkomsten? Bijvoorbeeld 2 werkgevers, of een werkgever en een WW uitkering. Pas dan de loonheffingskorting toe bij het hoogste inkomen.

Heffingskortingen

U kunt recht hebben op 1 of meerdere heffingskortingen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld:

  • Als u een alleenstaande ouder bent met een kind jonger dan 12 jaar. Dit heet ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’.
  • Als u een partner heeft en 1 van u werk of uitkering heeft. Dit heet ‘algemene heffingskorting minstverdienende partner’.

Hoe vraagt u heffingskorting aan?

Via de website van de Belastingdienst vult u een ‘voorlopige aanslag’ in. Stuur een kopie van deze voorlopige aanslag naar de gemeente Leeuwarden. Als u geen gebruik maakt van de voorlopige aanslag, rekenen wij zelf uit waar u recht op hebt. Dit bedrag wordt ingehouden op uw uitkering.

Vragen en antwoorden

Wat doet de gemeente met andere vergoedingen van de werkgever?

Als het een netto vergoeding is, dan mag u dit houden. Als het een bruto vergoeding is, dan wordt dit ingehouden op uw uitkering. Vergoedingen zijn bijvoorbeeld reiskosten, maaltijdvergoedingen of telefoonkosten.

Wat gebeurt er als mijn inkomsten hoger zijn dan mijn bijstandsuitkering

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd. Dit betekent dat u de uitkering niet meer nodig heeft. Er wordt met u besproken wanneer de uitkering stopt. Er wordt ook gekeken of er nog te betalen bedragen openstaan. Bijvoorbeeld als u meer heeft verdiend dan de schatting, of voor achteraf inhouden heeft gekozen. Er wordt met u overlegd hoe u dit terugbetaalt.