Inhoudsopgave:

Welke inkomsten geef ik door?

Inkomen is meer dan alleen salaris. Geef in de volgende situaties uw veranderingen door:

Werk

Heeft u werk gevonden? Geef dit direct aan ons door. Wacht niet tot u uw eerste salaris of salarisstrook heeft ontvangen. De gemeente kan vooraf rekening houden met de (extra) inkomsten. Hiermee voorkomt u dat u teveel uitkering krijgt.

Stage

Krijgt u een vergoeding voor stage? Geef dit direct aan ons door. Een stagevergoeding wordt als inkomen gezien.

Klusjes doen

Doet u regelmatig klusjes voor een ander? Bijvoorbeeld het repareren van fietsen, computers of schoonmaakwerk. Krijgt u hier een vergoeding voor, of doet u dit gratis? Geef dit direct aan ons door.

Verkoop van spullen (bijvoorbeeld via Marktplaats)

U mag af en toe uw eigen spullen verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats. Ook als u in de bijstand zit. Dit hoeft u niet aan ons door te geven.

Gebruikt u Marktplaats voor de handel? Bijvoorbeeld het verkopen van auto-onderdelen, computeronderdelen, kittens en puppies? Geef dit direct aan ons door. Ook het goedkoop inkopen van spullen en het daarna verkopen van deze spullen voor meer geld is handel.

Gokken

Heeft u inkomsten uit gokken? Gewonnen bedragen worden gezien als inkomsten voor de bijstandsuitkering. Er wordt geen rekening gehouden met de inleg. Geef dit direct aan ons door.

Gift of bijschrijving

Bij een eenmalige gift tot €1200,00 wordt uw uitkering niet lager, maar geef dit wel direct aan ons door. Per kalenderjaar kunnen we meerdere giften tot in totaal €1200,- vrijlaten.

Erfenis

Ontvangt u (binnenkort) een erfenis? Ook als nog niet duidelijk is wanneer u de erfenis precies gaat ontvangen. Een erfenis is namelijk vermogen. Geef dit direct aan ons door.

Bitcoins of ander digitaal geld

Bezit, koopt of verkoopt u Bitcoins of ander digitaal geld? Geef dit direct aan ons door.

Pensioen afkopen

Heeft u een pensioen afgekocht? Geef dit direct aan ons door.

(Spaar)geld of dure spullen

Uw bezittingen mogen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, een auto, sieraden, een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.

 

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Neem contact op met de gemeente.

Wanneer en hoe geef ik inkomsten door? Gevolgen als ik dit niet doe?

Het is belangrijk dat de gemeente Leeuwarden op tijd weet wat uw inkomsten zijn. Alleen dan kan berekend worden hoeveel bijstand u ontvangt.

Wanneer geeft u de verandering door?

Geef uw inkomsten binnen 7 dagen aan ons door.

Wat zijn de gevolgen als u uw inkomsten niet doorgeeft?

Dan betalen wij misschien niet het juiste bedrag aan u. De teveel betaalde uitkering moet u dan terugbetalen. Ook onderzoeken wij of wij u een boete moeten geven.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste inkomsten op tijd aan ons door te geven, ook al wisselt de gemeente regelmatig informatie uit met de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en andere organisaties.

Hoe geeft u de verandering door?

Stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl of neem contact op met gemeente Leeuwarden.

Wat moet ik verder nog regelen?

Loonheffingskorting

Krijgt u loon uit werk of krijgt u een uitkering van bijvoorbeeld het UWV?
Laat loonheffingskorting toepassen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Ook al zijn deze inkomsten lager dan uw bijstandsuitkering.

 • Wat is loonheffingskorting?
  • Dit is een korting op de belasting die u betaalt. Hierdoor wordt uw netto inkomen hoger.
 • Hoe vraagt u loonheffingskorting aan?
  • Vraag uw werkgever of uitkeringsinstantie naar het formulier ’Opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Zij regelen dit verder met u.
  • Heeft u, naast uw bijstandsuitkering, 2 of meer inkomsten? Bijvoorbeeld 2 werkgevers, of een werkgever en een WW uitkering. Pas dan de loonheffingskorting toe bij het hoogste inkomen.

Heffingskortingen

U kunt recht hebben op 1 of meerdere heffingskortingen bij de Belastingdienst.

 • Bijvoorbeeld:
  • Als u een alleenstaande ouder bent met een kind jonger dan 12 jaar. Dit heet ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’.
  • Als u een partner heeft en 1 van u werk of uitkering heeft. Dit heet ‘algemene heffingskorting minstverdienende partner’.
 • Hoe en waar vraagt u heffingskorting aan?
  • Via de website van de Belastingdienst kunt u kijken of u recht hebt op een heffingskorting. Zo ja, dan kunt u een ‘voorlopige aanslag’ invullen. Stuur een kopie van die ‘voorlopige aanslag’ naar de gemeente Leeuwarden.
 • Maakt u geen gebruik van de voorlopige aanslag?
  • De gemeente rekent dan zelf uit waar u recht op hebt. Dit bedrag wordt ingehouden op uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten heb doorgegeven?

Hoe worden de inkomsten ingehouden?

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd.

Uw inkomsten kunnen vooraf of achteraf worden ingehouden. Er wordt samen met u besproken wat het beste bij u past.

 • Vooraf inhouden
  • Vooraf inhouden noemen we een schatting. Samen met u wordt gekeken wat uw verwachte inkomen is. Dit bedrag staat als ‘schatting’ in uw uitkering. Uw uitkering wordt daardoor lager.
  • Zodra u de loonstrook heeft ingeleverd, wordt gekeken of uw uitkering goed is berekend.
  • Heeft u meer inkomsten ontvangen dan de schatting? Het verschil wordt de volgende maand ingehouden op uw uitkering.
  • Heeft u minder inkomsten ontvangen? Het deel waar u nog recht op hebt wordt zo snel mogelijk naar u overgemaakt.
 • Achteraf inhouden
  • De inkomsten worden achteraf ingehouden. Bijvoorbeeld: de inkomsten van de maand maart worden ingehouden op uw uitkering van de maand april.
  • Eén van de nadelen van achteraf verrekenen is dat uw bruto jaarinkomen hoger is. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag.
 • Liever één inkomen op een vast moment? Kies voor Surplus.
  • Als u een uitkering ontvangt en weer aan het werk gaat, ontvangt u op verschillende momenten in de maand inkomsten. Dat kan lastig zijn. Vooral om het overzicht te houden. Om het u makkelijker te maken kunt u meedoen met de Surplus-regeling.

Wat is de Surplus-regeling?

Met deze regeling maakt de gemeente Leeuwarden uw inkomsten (loon en aanvullende uitkering) elke maand in één keer aan u over. Op een vaste datum. Zo weet u elke maand waar u aan toe bent.

Hoe werkt de Surplus-regeling?

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd.

 • Uw werkgever maakt uw loon over op een speciale rekening van de gemeente Leeuwarden.
 • Soms zitten daar ook vergoedingen bij. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Om dat te kunnen nakijken heeft de gemeente uw loonstrook nodig. U stuurt deze elke maand naar de gemeente op. De gemeente betaalt de vergoedingen (bijvoorbeeld de netto reiskostenvergoeding) aan u uit.
 • Het bedrag aan inkomsten verwerkt de gemeente in de eigen administratie.
 • Op de betaaldatum van de uitkering ontvangt u van de gemeente Leeuwarden in één keer uw loon en uw aanvullende uitkering.

Hoe berekenen jullie mijn maandinkomen?

 • Vakantiegeld over uw inkomsten
  • Iedere maand wordt rekening gehouden met het vakantiegeld wat u opbouwt over uw inkomsten Dit betekent dat er altijd iets meer ingehouden wordt, dan u aan netto inkomen krijgt.
  • Het voordeel is, dat wanneer u uw vakantiegeld over uw inkomsten krijgt uitbetaald, u dat mag houden.
 • Eindejaarsuitkering
  • Krijgt u een eindejaarsuitkering? Deze houden we in op de maand van uitbetaling. Als dit niet kan dan wordt de rest in de maanden daarna op uw uitkering ingehouden.
 • Individueel keuzebudget
  • Bouwt u een individueel keuzebudget (IKB) bij uw werkgever op? Dan wordt deze elke maand ingehouden op uw uitkering. Laat deze daarom elke maand uitbetalen. Geef dit door aan uw werkgever.
 • Reserveringen (bijvoorbeeld vakantiedagen)
  • Reserveringen van uw werkgever worden ingehouden op uw uitkering in de maand dat u ze krijgt uitbetaald. Voorbeelden van reserveringen zijn vakantiedagen en -uren en ziekte-uren.

Wat doet de gemeente met andere vergoedingen van de werkgever?

Voorbeelden van andere vergoedingen:

 • Reiskosten
 • Maaltijdvergoedingen
 • Telefoonkosten

Is dit een netto vergoeding? Dan mag u dit houden.
Is dit een bruto vergoeding? Dan wordt dit ingehouden op uw uitkering.

Krijgt u inkomsten per week of 4 weken?

Wij rekenen uw inkomsten om naar een maandloon. Hierdoor zijn de inkomsten die wij inhouden hoger dan de inkomsten die op uw loonstrook staan.

Wat gebeurt er als mijn inkomsten hoger zijn dan mijn bijstandsuitkering

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd. Dit betekent dat u de uitkering niet meer nodig heeft. Er wordt met u besproken wanneer de uitkering stopt. Er wordt ook gekeken of er nog te betalen bedragen openstaan. Bijvoorbeeld als u meer heeft verdiend dan de schatting, of voor achteraf inhouden heeft gekozen. Er wordt met u overlegd hoe u dit terugbetaalt.