Inhoudsopgave:

Wat gebeurt er na de afspraak

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking.

Binnen 6 maanden moet de uitspraak van de rechter ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwde. Meestal regelt uw advocaat dat. U kunt ook zelf aangifte doen van echtscheiding.

Doet u dit niet binnen 6 maanden? Dan geldt de uitspraak niet meer.

Wat meenemen naar de afspraak

Als u zelf aangifte doet op het gemeentehuis, neemt u het volgende mee naar de afspraak:

  • Schriftelijk verzoek tot inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand.
  • Afschrift van de echtscheidingsbeschikking van de rechter.
  • Verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend.
  • Akten van berusting van uzelf en uw voormalige partner.

Echtscheiding digitaal regelen

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten

Een echtscheiding melden is gratis.