Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

  • U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank.
  • Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten. De rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking.
  • Binnen 6 maanden moet de uitspraak van de rechter ingeschreven zijn bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Meestal regelt uw advocaat de aangifte voor u maar u kunt ook zelf aangifte doen. Gebeurt dit niet binnen die termijn? Dan geldt de uitspraak niet meer.

Meenemen

Als u zelf aangifte komt doen, dan neemt u het volgende mee:

  • Schriftelijk verzoek tot inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand
  • Afschrift van de echtscheidingsbeschikking van de rechter
  • Verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend
  • Akten van berusting van uzelf of uw voormalige partner

Kosten

Een echtscheiding melden is gratis.

Meer weten

U kunt uw echtscheiding ook digitaal regelen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.