Inhoudsopgave:

Europese subsidie om mensen aan het werk te helpen

Dankzij dit geld kan de gemeente een groter aantal mensen begeleiden op weg naar werk. Ook kunnen er meer re-integratietrajecten worden aangeboden. De subsidie is speciaal gericht op:

 • Mensen die een uitkering krijgen
 • Jongeren
 • Niet-uitkeringsgerechtigden
 • Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap
 • Statushouders
 • Vluchtelingen met verblijfsstatus

De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen de kans krijgt om te werken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Dat is niet alleen belangrijk voor de mensen om wie het gaat. Het draagt ook bij aan een sterkere en veerkrachtige gemeenschap. De gemeente Leeuwarden is de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Fryslân. Leeuwarden heeft de ESF-subsidie aangevraagd onder de naam Samen Aan De Slag. Dit heeft de gemeente gedaan namens een groot aantal gemeenten. De start was op 3 oktober 2022.

 

Europese subsidie na de Covid-19 pandemie

Als reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een groot herstelpakket ter beschikking gesteld. Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Leeuwarden gebruik van de subsidieregeling ‘ESF REACT-EU’ van de Europese Unie. De subsidie is bedoeld om mensen aan het werk te helpen. Daarbij gaat het om:

 • Jongeren
 • Mensen die een uitkering krijgen
 • Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap
 • Vluchtelingen met een verblijfstatus
 • Niet-uitkeringsgerechtigden

Gemeente Leeuwarden is centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Fryslân. De gemeente heeft de Europese subsidie aangevraagd in samenwerking met de andere gemeenten.

Europees Sociaal Fonds

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.