Inhoudsopgave:

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

 • Gevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • Zolder/vlieringisolatie
 • Dakisolatie van binnenuit of van een plat dak
 • Dakisolatie van buitenaf
 • Spouwmuurisolatie
 • HR++ glas/HR++ tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel of een geïsoleerde deur.
 • Vervanging van een oude CV-ketel van minimaal 15 jaar oud door een nieuwe CV-ketel met minimaal energielabel A voor apparaten, die geschikt is in combinatie met een hybride warmtepomp.

Extra voorwaarden voor dakisolatie van buitenaf en spouwmuurisolatie

Dit komt omdat we dieren, bijvoorbeeld vleermuizen, die in uw huis kunnen wonen willen beschermen tijdens het isoleren. De extra voorwaarden zijn:

 • Het belangrijkste is dat u moet kiezen voor een isolatiebedrijf dat werkt met de methode ‘natuurvriendelijk isoleren’. Hiervoor is een lijst met geschikte bedrijven gemaakt. Kijk voor meer informatie hierover op de website Natuurvriendelijk isoleren.
 • Dit isolatiebedrijf volgt de natuurkalender. U kunt dus niet in elke maand de maatregelen laten uitvoeren. U vindt de natuurkalender ook op de website Natuurvriendelijk isoleren.
 • Uw woning wordt eerst natuurvrij gemaakt. De dieren moeten veilig kunnen vertrekken voordat het isoleren begint. Dit doet het isolatiebedrijf.
 • Voor deze maatregelen geldt dat er per kalenderjaar maar een aantal woningen per buurt mogen worden geïsoleerd. Het isolatiebedrijf weet welke buurten al ‘vol’ zitten.
 • U moet wonen in een woning met terras of tuin op de grond. Een appartement mag bijvoorbeeld niet.

Dit is een tijdelijke manier. We werken aan een plan om te zorgen dat verduurzaming samengaat met de bescherming van deze dieren.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning in de gemeente Leeuwarden en bewoont deze.
 • Uw woning heeft energielabel D, E, F of G.
 • Heeft uw woning geen vastgesteld energielabel? Dan moet deze zijn gebouwd vóór 1992.
 • Uw woning heeft een maximale WOZ-waarde van € 268.000 (peildatum 1 januari 2022).
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 48.625 bruto per jaar.
 • U kunt per adres/ huishouden 1 keer gebruik maken van deze subsidie.
 • U vraagt eerst subsidie aan. Daarna voert u de maatregel pas uit.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

De volgende documenten levert u in bij de aanvraag:

 • Een offerte met uw naam, adres en woonplaats erop.
 • Een omschrijving van iedere energiebesparende maatregel of woningverbetering die gedaan wordt. Vermeld hierbij ook de naam van het (isolatie)materiaal dat wordt gebruikt.
 • De kosten die u heeft gemaakt heeft.

Gaat u zelf de woning verduurzamen?

 • Een plan met daarin de uit te voeren werkzaamheden.
 • Een overzicht met de te verwachte kosten.
 • Een planning van de werkzaamheden die ook haalbaar moet zijn.
 • In het geval van vervanging van een cv-ketel: Een bewijs dat de oude cv-ketel 15 jaar of ouder is. U kunt dit aantonen met een factuur of een foto van het typenummer.
 • U kunt alleen subsidie krijgen voor de kosten van de materialen, niet voor uw eigen uren.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal € 2.500 subsidie aanvragen. Kosten de maatregelen samen u minder dan € 2.500? Dan kunt u maximaal het totaalbedrag van de maatregelen aanvragen.

Wat doet u als de energiebesparende woningmaatregelen zijn uitgevoerd?

U moet een verzoek tot vaststelling inleveren. Dit doet u door het terug sturen van het declaratieformulier die u bij de beslissing van uw aanvraag hebt gekregen. U voegt bij dit declaratieformulier ook de facturen en/of betaalbewijzen toe.

 

In het geval van een doe-het-zelf initiatief en u de woning zelf heeft verduurzaamd voegt u bij dit declaratieformulier toe:

 • Een foto van voor- en na de afgeronde energiebesparende woningmaatregelen. Op deze foto staat de datum waarop de foto is gemaakt.
 • Een factuur (kassabon) of overeenkomst van de gekochte materialen met uw naam, adres en woonplaats erop.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparende woningmaatregelen en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wilt u nog meer aan uw slecht geïsoleerde woning (laten) doen?

We hebben nog een subsidieregeling voor het isoleren van uw woning, ga naar de pagina subsidie isolatie eigen woning. Er gelden dezelfde voorwaarden voor het energielabel en maximale WOZ-waarde van uw woning. Er is geen inkomenseis. Mogelijk kunt u van beide subsidies gebruik maken, waardoor u nog meer aan uw woning kunt doen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen.