Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

De volgende documenten levert u in bij de aanvraag:

 • Een offerte met uw naam, adres en woonplaats erop.
 • Een omschrijving van iedere energiebesparende maatregel of woningverbetering die gedaan wordt. Vermeld hierbij ook de naam van het (isolatie)materiaal dat wordt gebruikt.
 • De kosten die u heeft gemaakt heeft.

Gaat u zelf de woning verduurzamen?

 • Een plan met daarin de uit te voeren werkzaamheden.
 • Een overzicht met de te verwachte kosten.
 • Een planning van de werkzaamheden die ook haalbaar moet zijn.
 • In het geval van vervanging van een cv-ketel: Een bewijs dat de oude cv-ketel 15 jaar of ouder is. U kunt dit aantonen met een factuur of een foto van het typenummer.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning en bewoont deze.
 • Uw woning heeft energielabel D, E, F of G.
 • Uw woning heeft een maximale WOZ-waarde van €268.000.
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan €48.625 bruto per jaar.
 • U kunt per adres/ huishouden 1 keer gebruik maken van deze subsidie.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal €2.500 subsidie aanvragen. Kosten de maatregelen samen u minder dan €2.500? Dan kunt u maximaal het totaalbedrag van de maatregelen aanvragen.

Wat doet u als de energiebesparende woningmaatregelen zijn uitgevoerd?

U moet een verzoek tot vaststelling inleveren. Dit doet u door het terug sturen van het declaratieformulier die u bij de beslissing van uw aanvraag hebt gekregen. U voegt bij dit declaratieformulier ook de facturen en/of betaalbewijzen toe.

 

In het geval van een doe-het-zelf initiatief en u de woning zelf heeft verduurzaamd voegt u bij dit declaratieformulier toe:

 • Een foto van voor- en na de afgeronde energiebesparende woningmaatregelen. Op deze foto staat de datum waarop de foto is gemaakt.
 • Een factuur (kassabon) of overeenkomst van de gekochte materialen met uw naam, adres en woonplaats erop.

Wet- en regelgeving

 • Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen

Bovenstaande wet- en regelgeving kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.