Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparende woningmaatregelen en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

De volgende documenten levert u in bij de aanvraag:

 • Een offerte met uw naam, adres en woonplaats erop.
 • Een omschrijving van iedere energiebesparende maatregel of woningverbetering die gedaan wordt. Vermeld hierbij ook de naam van het (isolatie)materiaal dat wordt gebruikt.
 • De kosten die u heeft gemaakt heeft.

Gaat u zelf de woning verduurzamen?

 • Een plan met daarin de uit te voeren werkzaamheden.
 • Een overzicht met de te verwachte kosten.
 • Een planning van de werkzaamheden die ook haalbaar moet zijn.
 • In het geval van vervanging van een cv-ketel: Een bewijs dat de oude cv-ketel 15 jaar of ouder is. U kunt dit aantonen met een factuur of een foto van het typenummer.
 • U kunt alleen subsidie krijgen voor de kosten van de materialen, niet voor uw eigen uren.

Spouwmuurisolatie niet mogelijk

De gemeente Leeuwarden kan in de praktijk nu geen subsidie voor spouwmuur- of dakisolatie van buitenaf geven. In spouwmuren en daken van een woning kunnen namelijk vleermuis- en vogelsoorten huizen. Het verstoren en doden van deze soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is op basis van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving verboden. Er wordt gewerkt aan manieren om isoleren op een natuurvriendelijke manier mogelijk te maken. Zodra dit kan, komt er op deze pagina meer informatie over de mogelijkheid van subsidie. Wilt u meer weten, dan kunt u kijken op de website over natuurvriendelijk isoleren van de provincie Fryslân.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning in de gemeente Leeuwarden en bewoont deze.
 • Uw woning heeft energielabel D, E, F of G.
 • Heeft uw woning geen vastgesteld energielabel? Dan moet deze zijn gebouwd vóór 1992.
 • Uw woning heeft een maximale WOZ-waarde van € 268.000 (peildatum 1 januari 2022).
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 48.625 bruto per jaar.
 • U kunt per adres/ huishouden 1 keer gebruik maken van deze subsidie.
 • U vraagt eerst subsidie aan. Daarna voert u de maatregel pas uit.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal € 2.500 subsidie aanvragen. Kosten de maatregelen samen u minder dan € 2.500? Dan kunt u maximaal het totaalbedrag van de maatregelen aanvragen.

Wat doet u als de energiebesparende woningmaatregelen zijn uitgevoerd?

U moet een verzoek tot vaststelling inleveren. Dit doet u door het terug sturen van het declaratieformulier die u bij de beslissing van uw aanvraag hebt gekregen. U voegt bij dit declaratieformulier ook de facturen en/of betaalbewijzen toe.

 

In het geval van een doe-het-zelf initiatief en u de woning zelf heeft verduurzaamd voegt u bij dit declaratieformulier toe:

 • Een foto van voor- en na de afgeronde energiebesparende woningmaatregelen. Op deze foto staat de datum waarop de foto is gemaakt.
 • Een factuur (kassabon) of overeenkomst van de gekochte materialen met uw naam, adres en woonplaats erop.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen.