Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier Subsidieaanvraag AED-netwerk opzetten (PDF, 144.48 KB)en vul in. Stuur het formulier samen met de offerte op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

U kunt een vergoeding aanvragen voor 50% van de kosten voor een AED, buitenkast, reanimatiecursus of onderhoud.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Maximaal € 2.000,-.

Tot wanneer aanvragen?

Het hele jaar kunt u subsidie aanvragen. Alleen binnen 8 weken na 15 februari en 15 september, wordt uw aanvraag beoordeeld en verleend. Op deze manier kan het beschikbare bedrag in de subsidiepot ingezet worden op die plekken, waar het in het AED-netwerk het meest nodig is.

Wat zijn de voorwaarden als u subsidie krijgt?

  • De AED meldt u aan bij het landelijke netwerk HartslagNu.
  • De AED moet binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden worden geplaatst.
  • Ook burgerhulpverleners, die via deze subsidie een deel van de kosten voor een reanimatietraining krijgen, melden zich aan bij het landelijke netwerk HartslagNu.
  • Burgerhulpverleners moeten in de gemeente Leeuwarden wonen.
  • Het onderhoud van de AED regelt u zelf.