Inhoudsopgave:

U kunt het ontwerp ontwikkelkader bekijken en erop reageren

Het ontwerp ontwikkelkader voor het Sint Vitusplein in Stiens ligt vanaf donderdag 4 juli ter inzage. Dat betekent dat u het ontwerp kunt bekijken en erop kan reageren. Wilt u reageren? Dit kan tot en met woensdag 26 september. U kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Hoe dat werkt, leest u op de pagina Zienswijze indienen.

Vragen en meer informatie? U bent welkom op de Woonmarkt

De gemeente hoort graag wat u van het ontwerp ontwikkelkader vindt. Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp ontwikkelkader? Dan bent u van harte welkom tijdens de woonmarkt op dinsdag 16 juli tussen 19.30 en 21.00 uur in de Nije Skalm, Ljipstrjitte 1 te Stiens. Op de woonmarkt krijgt u ook informatie over de woningbouwontwikkelingen van Steenslân II, aan de Hege hearewei en in de Remise.

Werksessies en bijeenkomsten

Er zijn 3 werksessies geweest met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp om de wensen en ideeën voor het plein te bespreken. Dit was belangrijk om het ontwikkelkader te maken.

Het concept van het ontwikkelkader is gepresenteerd aan de inwoners van Stiens tijdens een inloopavond op 1 februari 2024.

Digitaal meedoen!

U kon digitaal meedoen! Dat kon via een speciale website. Hier kon u ook zelf een model maken van het plein.

Nieuwsbrieven:

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Aletta Kalma of Dirk Jan Kuipers of stuur een e-mail naar wonen@leeuwarden.nl.