Inhoudsopgave:

Vragenlijst over de Nieuwestad

Voordat we de nieuwe Nieuwestad gaan ontwerpen, willen we weten wat u belangrijk vindt. Om daar achter te komen, is er een vragenlijst opgesteld. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers de vragenlijst invullen. Invullen kan van 2 tot en met 30 april 2024.

Werkgroep Nieuwestad Vernieuwt

Wilt u meedenken en meepraten over de toekomst van de Nieuwestad en de Peperstraat? Dan kunt u zich in de vragenlijst opgeven voor de Werkgroep Nieuwestad Vernieuwt. De werkgroep bestaat uit ongeveer 25 mensen.

De gemeente Leeuwarden wil graag aan de slag met verschillende gebruikers van de Nieuwestad en Peperstraat. Hierbij kunt u denken aan buurtbewoners, ondernemers en bezoekers in verschillende leeftijden. Als u bent uitgekozen voor de werkgroep, ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Voorlopige planning

De voorlopige planning is als volgt:

  • April: invullen van vragenlijst.
  • Mei/juni: selectie van een ontwerpbureau.
  • Voor en na de zomervakantie: werksessies met de Werkgroep Nieuwestad Vernieuwt.
  • Najaar: eerste schetsontwerp klaar en (inloop)bijeenkomsten.
  • December: voorlopig ontwerp klaar.
  • Begin 2025: college van B&W stelt het voorlopig ontwerp vast en vraagt de gemeenteraad er een besluit over te nemen.
  • Voorjaar 2025: voorbereiding werkzaamheden aan Nieuwestad en Peperstraat.
  • Najaar 2025: verwachte start werkzaamheden.

De precieze planning en duur van de werkzaamheden bespreken we met bewoners en ondernemers zodra dit bekend is. Natuurlijk wordt hier ook rekening gehouden met andere werkzaamheden in de binnenstad. De Nieuwestad moet altijd bereikbaar blijven en we proberen zo weinig mogelijk voor overlast te zorgen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Met de digitale nieuwsbrief houden wij u onder andere op de hoogte van de besprekingen in de gemeenteraad en nodigen wij u uit voor bijeenkomsten.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar binnenstad@leeuwarden.nl