Inhoudsopgave:

Vragenlijst over de Nieuwestad

Leeuwarders willen dat de Nieuwestad in de toekomst een groenere uitstraling krijgt. Dat blijkt uit de online vragenlijst over de Nieuwestad en Peperstraat die bewoners, bezoekers en ondernemers van 2 april tot en met 5 mei konden invullen.

1.734 mensen hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. Vrijwel 80% van hen woont in de stad Leeuwarden, een kleine 10% woont binnen de gemeente en ruim 10% woont daarbuiten. De resultaten van de vragenlijst zijn een belangrijke inbreng voor het ontwerp van de vernieuwde Nieuwestad en Peperstraat.

BoschSlabbers maakt ontwerp

Het bureau BoschSlabbers Landschapsarchitecten gaat de nieuwe inrichting van de Nieuwestad en Peperstraat ontwerpen. Zij zijn de winnaar geworden van een aanbesteding waar 4 bureaus is gevraagd een voorstel in te dienen. Bij het ontwerp maakt BoschSlabbers gebruik van de uitkomsten van de vragenlijst. Ook helpt een representatieve werkgroep van 25 Leeuwarders mee met het ontwerpproces. Dat gebeurt tijdens een aantal werksessies voor en na de zomervakantie.

Voorlopige planning

De voorlopige planning is als volgt:

  • Voor en na de zomervakantie: werksessies met de Werkgroep Nieuwestad Vernieuwt.
  • Najaar: eerste schetsontwerp klaar en (inloop)bijeenkomsten.
  • December: voorlopig ontwerp klaar.
  • Begin 2025: college van B&W stelt het voorlopig ontwerp vast en vraagt de gemeenteraad er een besluit over te nemen.
  • Voorjaar 2025: voorbereiding werkzaamheden aan Nieuwestad en Peperstraat.
  • Najaar 2025: verwachte start werkzaamheden.

De precieze planning en duur van de werkzaamheden bespreken we met bewoners en ondernemers zodra dit bekend is. Natuurlijk wordt hier ook rekening gehouden met andere werkzaamheden in de binnenstad. De Nieuwestad moet altijd bereikbaar blijven en we proberen zo weinig mogelijk voor overlast te zorgen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Met de digitale nieuwsbrief houden wij u onder andere op de hoogte van de besprekingen in de gemeenteraad en nodigen wij u uit voor bijeenkomsten.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar binnenstad@leeuwarden.nl