Inhoudsopgave:

Aanmelden bij een speelleergroep

Meld zelf uw kind aan bij 1 van de volgende 3 kinderopvangorganisatie die voorschoolse educatie aanbiedt:

Hoe vaak is een speelleergroep?

2 tot 4 dagdelen per week. Uw kind gaat maximaal 8 uur per week naar de speelleergroep. Wanneer er een achterstand is, kan dit verhoogd worden naar 16 uur per week.

Kosten

De kosten kunt u vergelijken met de kosten van een kinderdagverblijf.

Vergoeding door een Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? En is het om sociale of medische redenen nodig dat uw kind (0 tot 12 jaar) naar de opvang gaat? Vraag een vergoeding aan via de gemeente Leeuwarden. Dit heet een ‘Sociale of Medische Indicatie (SMI). U als ouder of uw kind kunnen allebei de reden zijn voor deze indicatie.

Aanvragen Sociale Medische Indicatie

De vergoeding aanvragen kan via het online formulier Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het document Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (PDF, 99,69 KB) en vul in. Stuur het document op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Vergoeding vanuit de Kopjesregeling

Meer informatie vindt u op de pagina vergoeding vanuit de Kopjesregeling

Kinderopvangtoeslag

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Adressen kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, speelleergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Meer informatie vindt u op de website Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid.