Inhoudsopgave:

Aanmelden bij een speelleergroep

Meld zelf u w kind aan bij 1 van de volgende 3 kinderopvangorganisatie die voorschoolse educatie aanbiedt:

Hoe vaak is een speelleergroep?

2 tot 4 dagdelen per week. Uw kind gaat maximaal 8 uur per week naar de speelleergroep. Wanneer er een achterstand is, kan dit verhoogd worden naar 16 uur per week.

Kosten

De kosten kunt u vergelijken met de kosten van een kinderdagverblijf.

Vergoeding door een Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? En is het om sociale of medische redenen nodig dat uw kind (0 tot 12 jaar) naar de opvang gaat? Vraag een vergoeding aan via de gemeente Leeuwarden. Dit heet een ‘Sociale of Medische Indicatie (SMI’. U als ouder of uw kind kunnen allebei de reden zijn voor deze indicatie.

Aanvragen Sociale Medische Indicatie

Download het formulier Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (PDF, 99,69 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Vergoeding vanuit de Kopjesregeling

Krijgt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en u heeft een inkomen op bijstandsniveau? Dan vergoed de Belastingdienst 96% van uw kosten. De gemeente kan de laatste 4% vergoeden. Dit heet de Kopjesregeling.

Voorwaarden

  • U volgt een re-integratietraject naast uw bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet, uw IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • U doet een studie en krijgt studiefinanciering.
  • U bent minderjarig, gaat naar school en krijgt (door bijzondere omstandigheden) algemene bijstand.
  • U werkt parttime en krijgt een aanvullende uitkering. Bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  • U volgt een inburgeringscursus.

Aanvragen Kopjesregeling

Vraag de Kopjesregeling digitaal aan via formulier Kopjesregeling aanvragen. Doe dit voor het einde van het kalanderjaar als u het volgende jaar ene vergoeding wilt ontvangen. Een kalender jaar loopt van januari tot en met december.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Aanvraag Kopjesregeling (PDF, 67,54 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden.  U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis. Een papieren aanvraag duurt de verwerking van uw aanvraag langer.

Welke documenten stuurt u mee

  • De factuur van de kinderopvang. Van de maand januari van dit jaar.
  • Een kopie van het overzicht van de voorschotberekening van de Belastingdienst. Op dit overzicht moet het aantal uur staan wat u van de opvang krijgt. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst (‘Mijn beschikkingen, de voorschotbeschikking van kinderopvangtoeslag’ en klik op ‘Specificatie’).

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij behandelen de Kopjesregeling per kalenderjaar. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst het maximale uurtarief 1 keer per jaar vaststelt. Aan het einde van het kalenderjaar.

Het maximale uurtarief heeft invloed op uw vergoeding.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u al een vergoeding vanuit de kopjesregeling? Geef veranderingen in de kinderopvang direct door aan de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Adressen kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, speelleergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Meer informatie vindt u op de website Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid.