Inhoudsopgave:

Gevelreclame, dakreclame en objecten op particulier terrein

Voor het aanbrengen van reclame op een pand of voor het plaatsen van losstaande (reclame)objecten op uw terrein (zoals naamborden en vlaggen) heeft u een omgevingsvergunning nodig. Waar u aan moet voldoen staat in het reclamebeleid “Oog voor Reclame”.

Uitstallingen

Voor uitstallingen bij winkels, instellingen en toeristische attracties is geen vergunning nodig als wordt voldaan aan bepaalde criteria. Deze staan in de “Regelingen uitstallingen Leeuwarden”.

Reclame op openbare grond (exploitanten)

In de gemeente Leeuwarden kunt u op vele manieren reclamecampagnes voeren en bedrijfsverwijzingen laten plaatsen. De gemeente heeft daarvoor diverse (reclame)exploitanten het recht gegeven om in de openbare ruimte (reclame)objecten te plaatsen. U kunt bij deze exploitanten terecht voor uw reclamecampagnes. Zelf objecten plaatsen in de openbare ruimte is niet toegestaan.

 • Vitrines: billboards voor landelijke reclame, formaat 8m2.
 • Abri’s: reclame in wachthokjes voor de bus, bedoeld voor landelijke reclame.
 • Mupi’s: reclamepanelen van 2 m2 bedoeld voor landelijke reclame. Gecombineerd met stadsplattegronden.
 • Reclamedisplays aan lichtmasten(hoog): verlichte objecten met verwijzingen naar bedrijven en instellingen in Leeuwarden.
 • Sandwichdisplays aan lichtmasten (A0): primair bedoeld voor het aankondigen van lokale evenementen, waarbij culturele evenementen voorrang hebben op commerciële evenementen.
 • Panelen op VRI-kasten: op regelkasten bij verkeerslichten zijn panelen geplaatst bedoeld voor culturele campagnes.

Openbare aanplakzuilen

Op deze zuilen kunnen particulieren, culturele instellingen en andere non-profit instellingen door middel van affiches of posters mededelingen plaatsen.

Regels

 • Het deel onder de hoedenrand mag worden beplakt.
 • Bedoeld voor mededelingen van particulieren, culturele instellingen en non-profit instellingen (geen handelsreclame).
 • Houd rekening met elkaar en plak geen posters over elkaar heen.
 • Plak niet onbeperkt posters.
 • Plak alleen posters op de aanplakzuilen, ergens anders plakken is verboden.
 • Discriminerende en racistische leuzen zijn niet toegestaan.
 • De folie niet verwijderen.

Locaties

 • Winkelcentrum Camminghaburen
 • Winkelcentrum Bilgaard
 • Harlingerstraatweg-Poptawei
 • Winkelcentrum Nijlân
 • Winkelcentrum Cambuurplein
 • Stationsplein
 • Zuiderplein
 • Arendstuin
 • Vrouwenpoortsbrug
 • Verlaatsbrug
 • Rengerslaan (in planning)

Buitenreclame op kolken, tegels, straat- / speelmeubilair, e.d.

Verzoeken voor deze vormen van reclame worden consequent afgewezen, tenzij het gaat om bescheiden naamvermeldingen van sponsors van goede doelen of openbare voorzieningen.

Industriebewegwijzering

Industriebewegwijzering is formeel geen reclame, maar een openbare voorziening. Omdat deze bewegwijzering veel raakvlakken heeft met het onderwerp reclame is dit onderwerp opgenomen in het reclamebeleid “Oog voor Reclame”.

Op diverse bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden is een industriebewegwijzeringsysteem aanwezig. Als dat het geval is, kunt u geen eigen verwijzingsborden neerzetten maar moet u gebruikmaken van het uniforme verwijzingssysteem.

Als op uw bedrijventerrein geen industriebewegwijzering aanwezig is en u deze graag wilt aanbrengen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vragen?

Veel vragen en antwoorden vindt u op de website van het Omgevingsloket.

Of neem dan contact met de gemeente Leeuwarden.

Kosten

 • Een gevelreclamevergunning kost per reclame uiting € 157,19 met een maximum per aanvraag van € 471,76.
 • Een welstandsadvies kost minimaal € 57,92. De exacte kosten vindt u terug in de Tarieventabel Algemene Legesverordening.
 • Voor reclameobjecten die meer dan 50 centimeter buiten de gevellijn uitsteken, betaalt u precariobelasting. In de Tarieventabel van de Verordening Precariobelasting van de gemeente Leeuwarden vindt u de bedragen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Reclamebeleid “Oog voor Reclame”
 • Regels uitstallingen Leeuwarden