Inhoudsopgave:

Gevelreclame, dakreclame en objecten op particulier terrein

Voor het aanbrengen van reclame op een pand of voor het plaatsen van losse (reclame)objecten op uw terrein (zoals naamborden en vlaggen) heeft u een omgevingsvergunning nodig. Waar u aan moet voldoen staat in het document Reclamebeleid ‘Oog voor Reclame’.

Uitstallingen

Voor uitstallingen bij winkels, instellingen en toeristische attracties is geen omgevingsvergunning nodig als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze staan in het document ‘Regelingen uitstallingen Leeuwarden’.

Reclame op openbare grond (exploitanten)

In de gemeente Leeuwarden kunt u op vele manieren reclamecampagnes voeren en bedrijfsverwijzingen laten plaatsen. De gemeente heeft daarvoor verschillende (reclame)exploitanten het recht gegeven om in de openbare ruimte (reclame)objecten te plaatsen. Zelf objecten plaatsen in de openbare ruimte is niet toegestaan. U kunt bij de volgende exploitanten terecht voor uw reclamecampagnes:

 • Vitrines: billboards voor landelijke reclame, formaat 8m2.
 • Abri’s: reclame in wachthokjes voor de bus, bedoeld voor landelijke reclame.
 • Mupi’s: reclamepanelen van 2 m2 bedoeld voor landelijke reclame. Gecombineerd met stadsplattegronden.
 • Reclamedisplays aan lichtmasten(hoog): verlichte objecten met verwijzingen naar bedrijven en instellingen in Leeuwarden.
 • Sandwichdisplays aan lichtmasten (A0): alleen bedoeld voor het aankondigen van lokale evenementen, waarbij culturele evenementen voorrang hebben op commerciële evenementen.
 • Panelen op VRI-kasten: op regelkasten bij verkeerslichten zijn panelen geplaatst bedoeld voor culturele campagnes.

Openbare aanplakzuilen

Op deze zuilen kunnen particulieren, culturele instellingen en andere non-profit instellingen door middel van affiches of posters mededelingen plaatsen.

Regels

 • Het deel onder de hoedenrand mag worden beplakt.
 • Bedoeld voor mededelingen van particulieren, culturele instellingen en non-profit instellingen (geen handelsreclame).
 • Houd rekening met elkaar en plak geen posters over elkaar heen.
 • Plak niet onbeperkt posters.
 • Plak alleen posters op de aanplakzuilen, ergens anders plakken is verboden.
 • Discriminerende en racistische spreuken zijn niet toegestaan.
 • De folie niet verwijderen.

Locaties

 • Winkelcentrum Camminghaburen
 • Winkelcentrum Bilgaard
 • Harlingerstraatweg-Poptawei
 • Winkelcentrum Nijlân
 • Winkelcentrum Cambuurplein
 • Stationsplein
 • Zuiderplein
 • Arendstuin
 • Vrouwenpoortsbrug
 • Verlaatsbrug
 • Rengerslaan (in planning)

Buitenreclame op kolken, tegels, straat- / speelmeubilair, e.d.

Verzoeken voor deze vormen van reclame worden afgewezen, tenzij het gaat om bescheiden naamvermeldingen van sponsors van goede doelen of openbare voorzieningen.

Industriebewegwijzering

Industriebewegwijzering is officieel geen reclame, maar een openbare voorziening. Omdat deze bewegwijzering veel raakvlakken heeft met het onderwerp reclame is dit onderwerp opgenomen in het document Reclamebeleid ‘Oog voor Reclame’.

Op verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden is een industriebewegwijzeringsysteem aanwezig. Als dat het geval is, kunt u geen eigen verwijzingsborden neerzetten maar moet u gebruikmaken van het algemene verwijzingssysteem.

Als op uw bedrijventerrein geen industriebewegwijzering aanwezig is en u deze graag wilt aanbrengen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden. Zoek bij het aanvragen bij ‘activiteiten’ het volgende formulier: Handelsreclame maken of voeren – Aanvraag vergunning (Gemeente).

Kosten

 • Een gevelreclamevergunning kost per reclame uiting € 157,19 met een maximum per aanvraag van € 471,76.
 • Een welstandsadvies kost minimaal € 57,92. De exacte kosten vindt u terug in de Tarieventabel Algemene Legesverordening.
 • Voor reclameobjecten die meer dan 50 centimeter buiten de gevellijn uitsteken, betaalt u precariobelasting. In de Tarieventabel van de Verordening Precariobelasting van de gemeente Leeuwarden vindt u de bedragen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgevingen vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Reclamebeleid ‘Oog voor Reclame’
 • Regels uitstallingen Leeuwarden