Inhoudsopgave:

Voorwaarden voor een Bêd en Brochje

Voor het houden van een Bêd en Brochje heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de woning (inclusief de aan-, uit- en bijgebouwen) tot ten hoogste 50 m², mag ingericht worden voor de voorziening.
  • Maximaal 4 slaapplaatsen in ten hoogste 2 van elkaar afgescheiden ruimten voor nachtverblijf mogen worden gebruikt.
  • De exploitant is hoofdbewoner en moet er daadwerkelijk wonen.
  • De kamers maken deel uit van het hoofdgebouw of van een daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw.
  • Reclame in de vorm van 1 naam ­aanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 0.50 m² in de vorm van niet uitstekende gevelreclame is toegestaan en die reclame mag niet verlicht zijn.
  • De activiteit mag niet leiden tot parkeer- en verkeersoverlast.
  • De activiteit mag niet leiden tot hinder of overlast voor het woonmilieu.
  • Bij de beoordeling van de mate van overlast dienen tevens het woningtype en het karakter van de buurt of de wijk te worden betrokken.
  • Er moet voldoende bergruimte overblijven in of bij de woning.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden. Het aanvraagformulier dat gebruikt moet worden om de vergunning aan te vragen is: ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan – Aanvraag vergunning (Gemeente)’.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Beleidsregel “Bêd en Brochje in Leeuwarden 2016.