Lion het stadhuis in de lente

Zienswijze indienen

Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.