Lion het stadhuis in de lente

Subsidie ESF

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Leeuwarden gebruik van de subsidieregeling 'Europees Sociaal Fonds 2014-2020' van de Europese Unie. De subsidie is verlengd tot juli 2022.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen richting arbeidsmarkt helpen:

  • jongeren tot 28 jaar
  • mensen van 50 jaar of ouder
  • mensen die minimaal zes maanden een uitkering hebben
  • mensen met een arbeidsbeperking
  • vluchtelingen met een verblijfstatus

Gemeente Leeuwarden is centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Fryslân en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met de overige gemeenten.