Lion het stadhuis in de lente

Rioolheffing

Als eigenaar en gebruiker (huurder) van een woning of niet-woning moet u rioolheffing betalen. Met deze belasting betaalt de gemeente de kosten voor de inzameling, afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater en regenwater.