Inhoudsopgave:

Waarom rioolheffing betalen?

U betaalt rioolheffing als uw object in een gebied ligt, waar de gemeente riolering heeft aangelegd. Als er huishoudelijk afvalwater kan ontstaan of er een hemelwaterafvoer is, wordt rioolheffing opgelegd.

Hoe rioolheffing betalen?

U kunt rioolheffing op verschillende manieren betalen:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. Deze gegevens hebt u nodig:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Wat gebeurt er bij verkoop of verhuizing?

Het object krijgt een andere eigenaar

Dit heeft geen gevolgen voor de rioolheffing van dat jaar. De persoon die op 1 januari eigenaar was, betaalt voor het hele jaar het eigenarendeel. De notaris verrekent het gedeelte voor de periode dat u geen eigenaar meer was. De hoogte van dat bedrag hangt af van het moment van verkoop.

De gebruiker verhuist

Als u verhuist naar een plaats buiten de gemeente Leeuwarden, dan hoeft u als gebruiker geen rioolheffing meer te betalen. Dit geldt vanaf het moment dat u verhuist en voor ieder object.

Niet eens met de aanslag rioolheffing

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Kosten

Rioolheffing eigenaar

Als % van de WOZ-waarde 0,02560%

Rioolheffing gebruiker

 • Woning-Eenpersoonshuishouden € 67,84
 • Woning-Meerpersoonshuishouden € 101,76
 • Niet-woning t/m 10 m3 waterverbruik € 72,69
 • Niet-woning 11 t/m 250 m3 € 218,31
 • Niet-woning:iedere volgende volle eenheid van 250 m3 waterverbruik € 218,31
 • Recreatiewoning € 48,51

Uitleg tarieven niet-woning

Dit tarief hangt af van hoeveel water u verbruikt. We kijken naar de hoeveelheid water die vanuit het perceel in het gemeentelijke riool komt. Als u geen directe aansluiting heeft op het riool, betaalt u toch rioolheffing. U betaalt dan het laagste tarief, voor een verbruik van maximaal 10 m³.

Uitleg tarieven woning

Voor een woning bestaat de rioolheffing uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel.

Bent u huurder? Dan betaalt u alleen het gebruikersdeel. De hoogte van het tarief hangt af van het aantal mensen dat in uw huis woont.

Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Het eigenaarstarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Wet- en regelgeving

 • Gemeentewet
 • Verordening Rioolheffingen Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.