Inhoudsopgave:

Riool- en Waterzorgheffing

In 2024 bestaat de rioolheffing uit twee delen: een riooltarief en een waterzorgtarief. Betaalde u in 2023 al rioolheffing? Dan betaalt u voor de rioolheffing in 2024 een riooltarief en een waterzorgtarief. Betaalde u in 2023 geen rioolheffing? Dan betaalt u in 2024 alleen een waterzorgtarief.

Waarom moet ik Riool- en Waterzorgheffing betalen?

Riooltarief

U betaalt het riooltarief omdat u een rioolaansluiting heeft. Met de inkomsten uit het riooltarief betalen we het onderhoud en vervangen van de riolering. Zo zorgen we er voor dat u uw afvalwater altijd zonder problemen kwijt kunt.

Waterzorgtarief

U betaalt het waterzorgtarief omdat iedereen voordeel heeft van de maatregelen die de gemeente neemt om wateroverlast in de openbare ruimte te voorkomen. Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer. Door hevige buien kan de bereikbaarheid verslechteren en kunnen belangrijke functies zoals de stroomvoorziening uitvallen. De gemeente neemt maatregelen om wegen bereikbaar te houden en schade door wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het aanleggen van regenwaterriolen, het graven van meer sloten en vijvers of het maken van waterberging onder de rijweg of in groenstroken. Zo kunnen we het teveel aan water afvoeren en houdt iedereen droge voeten.

In de Infographic riool- en waterzorgheffing (PDF, 2.95 MB) geven wij u meer uitleg.

Hoeveel moet ik betalen?

Hoeveel u betaalt, heeft te maken met verschillende zaken. Het bedrag dat u moet betalen hangt er bijvoorbeeld van af of u huurder of eigenaar van een gebouw bent. Ook uw WOZ-waarde en uw waterverbruik hebben invloed.

Uitleg waterzorgtarieven

Voor zowel woningen als niet-woningen zijn er  waterzorgtarieven voor de eigenaar en de gebruiker.

 • Bent u eigenaar? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van het tarief hangt af van de WOZ-waarde.
 • Bent u huurder? Dan betaalt u alleen het gebruikersdeel. Dit is een vast tarief.
 • Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u zowel het gebruikersdeel als het eigenaarsdeel.

Uitleg riooltarieven woning

Voor een woning bestaat het riooltarief uit een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel.

 • Bent u eigenaar? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van het tarief hangt af van de WOZ-waarde van uw woning.
 • Bent u huurder? Dan betaalt u het gebruikersdeel. De hoogte van het tarief hangt af van het aantal mensen dat in uw huis woont.
 • Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u zowel het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel.

Uitleg riooltarieven niet-woning

Voor een niet-woning bestaat het riooltarief uit een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld winkels, kantoren en fabrieken.

 • Bent u eigenaar van een niet-woning? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van dit tarief hangt af van de WOZ-waarde van uw niet-woning.
 • Bent u huurder of gebruiker van een niet-woning? Dan hangt het tarief af van hoeveel drinkwater u verbruikt. Wij gebruiken hiervoor hetzelfde drinkwatergegevens die u ook bij Vitens betaalt. Ook als u geen directe aansluiting heeft op het riool, betaalt u toch een riooltarief. U betaalt dan het laagste tarief.

Hoe betaal ik het Riool- en Waterzorgtarief?

U kunt het riooltarief en het waterzorgtarief op verschillende manieren betalen:

  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
  • Op naam van: gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Kosten

Riooltarief eigenaar

Als % van de WOZ-waarde 0,00905%.

Waterzorgtarief eigenaar

Als % van de WOZ-waarde 0,01320%.

Riooltarief gebruiker

 • Woning-Eenpersoonshuishouden € 64,59.
 • Woning-Meerpersoonshuishouden € 96,88.
 • Niet-woning t/m 10 m3 waterverbruik € 73,09.
 • Niet-woning 11 t/m 250 m3 € 219,49.
 • Niet-woning: iedere volgende volle eenheid van 250 m3 waterverbruik € 219,49.
 • Recreatiewoning € 48,44.

Waterzorgtarief gebruik

 • Vast tarief € 12,39.

Wat gebeurt er bij verkoop of verhuizing?

Het object krijgt een andere eigenaar

Dit heeft geen gevolgen voor de Riool- en Waterzorgheffing van dat jaar. De persoon die op 1 januari eigenaar was, betaalt voor het hele jaar het eigenaarsdeel. De notaris verrekent het gedeelte voor de periode dat u geen eigenaar meer was. De hoogte van dat bedrag hangt af van het moment van verkoop.

De gebruiker verhuist

Als u verhuist naar een plaats buiten de gemeente Leeuwarden, dan hoeft u als gebruiker geen rioolheffing meer te betalen. Dit geldt vanaf het moment dat u verhuist en voor ieder object.

Niet eens met de aanslag Riool- en Waterzorgheffing

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Gemeentewet

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening Rioolheffingen Leeuwarden