Lion gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke Onderscheidingen

De gemeente Leeuwarden heeft de volgende onderscheidingen:

 • Ereburgerschap
 • Penning van verdienste
 • Sportpenning
 • Leeuwarder Leeuwtje
 • HERO58
 • predicatenlijst

Ereburgerschap

Het ereburgerschap wordt toegekend aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het gemeentelijk beleid. Of een uitzonderlijke bijdrage aan de positieve beeldvorming van de gemeente in (in)ternationaal verband. Bij het ereburgerschap hoort een oorkonde met de persoonsgegevens van de decorandus, de reden van toekenning en een penning.

Ereburgers van de gemeente Leeuwarden zijn:

 • de heer J.S. Brandsma, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden
 • de heer H. ten Hoeve, oud-raadslid en ‘schatbewaker’ van het cultureel-historisch erfgoed van Leeuwarden
 • de heer mr. G.J. te Loo, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden

Ereburgers Boarnsterhim:

Ereburgers van het deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat aan de gemeente Leeuwarden is toegevoegd.

 • de heer F.J. Hoekstra
 • de heer Joh. de Vries
 • de heer F. van der Meer

De penning van Verdienste

De penning van Verdienste wordt toegekend aan personen die zich voor de gemeente Leeuwarden op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, of maatschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Bij de penning van Verdienste hoort een oorkonde met de persoonsgegevens van de decorandus, de reden van toekenning en een penning van de gemeente Leeuwarden. 

Bekijk de lijst van personen tot 1990 die de penning van Verdienste toegekend kregen. 
pdf penning van verdienste (PDF, 32.8 KB)

De sportpenning

De sportpenning wordt uitgereikt aan personen, instellingen of verenigingen uit de gemeente Leeuwarden die bijzondere sportprestaties hebben geleverd. De sportpenning bestaat uit een zilveren penning en een oorkonde met de gegevens van de begunstigde en de reden van toekenning. 

Bekijk de lijst van personen die de sportpenning kregen.
pdf sportpenning (PDF, 26.11 KB)

Het Leeuwarder Leeuwtje 

Het Leeuwarder Leeuwtje wordt uitgereikt aan personen of vertegenwoordigers van organisaties die zich voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben ingezet. Het Leeuwtje is een gouden speldje.

Bekijk de lijst van personen die het Leeuwarder Leeuwtje kregen.

pdf het_leeuwarder_leeuwtje_is_toegekend_aan (PDF, 80.5 KB)

HERO58

Het ‘Leeuwarder welpje’ genaamd HERO58 is een jongerenwaarderingsteken en wordt uitgereikt aan personen tot en met 18 jaar die zich voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. Er zijn geen onderscheidingen aan jongeren tot en met 18 jaar uitgereikt.

Predicatenlijst Fryslân 

Bekijk de lijst van Predicaten.
pdf Predicatenlijst (PDF, 17.88 KB)