Inhoudsopgave:

Verschillende onderscheidingen

 • Ereburgerschap
 • Penning van Verdienste
 • Sportpenning
 • Leeuwarder Leeuwtje
 • HERO58
 • Predicaat

Ereburgerschap

Het ereburgerschap is voor iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het beleid van de gemeente. Of voor iemand die veel heeft betekend voor de (inter)nationale bekendheid van de gemeente. Bij het ereburgerschap horen een penning en een oorkonde. Op de oorkonde staan de gegevens van de onderscheiden persoon en de reden dat deze persoon hij of zij de onderscheiding krijgt.

Ereburgers gemeente Leeuwarden

 • De heer J.S. Brandsma, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.
 • De heer mr. G.J. te Loo, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.
 • De heer H. ten Hoeve, oud-raadslid en ‘schatbewaker’ van het cultureel-historisch erfgoed van Leeuwarden.
 • De heer F.J.M. Crone, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Ereburgers Boarnsterhim

Dit zijn de ereburgers van het deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat nu bij de gemeente Leeuwarden hoort:

 • De heer F.J. Hoekstra
 • De heer Joh. de Vries
 • De heer F. van der Meer

De penning van Verdienste

De penning van Verdienste is voor mensen die bijzonder veel voor de gemeente Leeuwarden hebben gedaan op het gebied van promotie, cultuur, wetenschap, economie of maatschappij. Bij de penning van Verdienste horen een penning en een oorkonde. Op de oorkonde staan de gegevens van de onderscheiden persoon en de reden dat hij of zij de onderscheiding krijgt. Op de lijst Penning van verdienste staan de mensen die tot 1990 de penning van Verdienste hebben gekregen.

De sportpenning

De sportpenning wordt uitgereikt aan mensen, instellingen of verenigingen uit de gemeente die bijzondere sportprestaties hebben geleverd. De sportpenning bestaat uit een zilveren penning en een oorkonde. Op de oorkonde staan de gegevens van de ontvanger en de reden dat deze persoon of organisatie de onderscheiding krijgt. Op de lijst Sportpenning staan de mensen en organisaties die de sportpenning kregen.

Het Leeuwarder Leeuwtje

Het Leeuwarder Leeuwtje is voor mensen of vertegenwoordigers van organisaties die zich bijzonder hebben ingezet voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving. Het Leeuwtje is een gouden speldje. Op de lijst Het Leeuwarder Leeuwtje staan de personen die het Leeuwarder Leeuwtje kregen.

HERO58

HERO58 is een onderscheiding van de gemeente Leeuwarden voor jongeren tot en met 27 jaar die vrijwilliger zijn voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving. Met deze onderscheiding zet de gemeente jonge vrijwilligers in het zonnetje. De onderscheiding is in 2019 tijdens het vrijwilligersfestival voor het eerst uitgereikt door wethouder Hilde Tjeerdema.

Predicatenlijst Fryslân

De gemeente Leeuwarden heeft verschillende organisaties en bedrijven een predicaat gegeven. Bijvoorbeeld ‘Koninklijk’ of ‘Hofleverancier’. Op de Predicatenlijst (PDF, 17.88 KB) staan de organisaties en bedrijven die dit predicaat hebben gekregen.