Inhoudsopgave:

De gemeente Leeuwarden heeft de volgende onderscheidingen

 • Ereburgerschap
 • Penning van verdienste
 • Sportpenning
 • Leeuwarder Leeuwtje
 • HERO58
 • predicatenlijst

Ereburgerschap

Het ereburgerschap wordt toegekend aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het gemeentelijk beleid. Of een uitzonderlijke bijdrage aan de positieve beeldvorming van de gemeente in (in)ternationaal verband. Bij het ereburgerschap hoort een oorkonde met de persoonsgegevens van de decorandus, de reden van toekenning en een penning.

Ereburgers van de gemeente Leeuwarden zijn

 • De heer J.S. Brandsma, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.
 • De heer mr. G.J. te Loo, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.
 • De heer H. ten Hoeve, oud-raadslid en ‘schatbewaker’ van het cultureel-historisch erfgoed van Leeuwarden.
 • De heer F.J.M. Crone, oud-burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Ereburgers Boarnsterhim

Ereburgers van het deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat aan de gemeente Leeuwarden is toegevoegd.

 • De heer F.J. Hoekstra
 • De heer Joh. de Vries
 • De heer F. van der Meer

De penning van Verdienste

De penning van Verdienste wordt toegekend aan personen die zich voor de gemeente Leeuwarden op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, of maatschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Bij de penning van Verdienste hoort een oorkonde met de persoonsgegevens van de decorandus, de reden van toekenning en een penning van de gemeente Leeuwarden.

 

Bekijk de lijst van personen tot 1990 die de penning van Verdienste toegekend kregen:

penning van verdienste (PDF, 32.8 KB)

De sportpenning

De sportpenning wordt uitgereikt aan personen, instellingen of verenigingen uit de gemeente Leeuwarden die bijzondere sportprestaties hebben geleverd. De sportpenning bestaat uit een zilveren penning en een oorkonde met de gegevens van de begunstigde en de reden van toekenning.

Bekijk de lijst van personen die de sportpenning kregen:

sportpenning (PDF, 26.11 KB)

Het Leeuwarder Leeuwtje

Het Leeuwarder Leeuwtje wordt uitgereikt aan personen of vertegenwoordigers van organisaties die zich voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben ingezet. Het Leeuwtje is een gouden speldje.

Bekijk de lijst van personen die het Leeuwarder Leeuwtje kregen:

Het Leeuwarder Leeuwtje is toegekend aan. (PDF, 88.91 KB)

HERO58

HERO58 is een onderscheiding van de gemeente Leeuwarden voor jongeren tot en met 27 jaar die zich als vrijwilliger voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving verdienstelijk maken, en bedoeld om jonge vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De onderscheiding is in 2019 tijdens het vrijwilligersfestival voor het eerst uitgereikt door wethouder Hilde Tjeerdema.

Predicatenlijst Fryslân

Bekijk de lijst van Predicaten:

Predicatenlijst (PDF, 17.88 KB)