Lion

Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen het niet toekennen van een vergunning, een aanslag gemeentelijke belastingen of parkeerboete.