Lion het stadhuis in de lente

Afval en recycling

In Leeuwarden is Omrin verantwoordelijk voor het inzamelen van uw (grof) huishoudelijk en gft afval.