Inhoudsopgave:

Contact met Omrin

Ga naar de website van Omrin, als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld:

  • niet opgehaald afval
  • extra of kapotte container
  • afvalkalender
  • inzamelen van kringloop spullen
  • grofvuil of snoeiafval
  • afvalapp
  • milieupas
  • milieustraat

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen van uw afval. Sluit hiervoor zelf een contract af met een afvalinzamelaar.

Tips om afval te scheiden

Bekijk het filmpje met tips over het scheiden van afval en maak gebruik van de Omrin Afvalapp.

Plastic mag bij het restafval

Omrin heeft een fabriek die plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken uit uw restafval haalt. Dit noemen we nascheiden. Deze materialen kunnen we goed recyclen. De hoeveelheid plastic die de fabriek uit uw afval haalt, is bij nascheiding hoger dan wanneer u plastic, blikjes en drinkpakken thuis al scheidt.

Op kleine plastic drinkflesjes en blikjes zit statiegeld

Deze kunt u inleveren bij de winkel.

Afvalcoach

Heeft u hulp nodig bij het goed scheiden van uw afval? Een afvalcoach van de Omrin kan u tips geven. Maak een afspraak via afvalcoach@omrin.nl. Meer informatie over welke regelingen er zijn, vindt u op pagina Afval en Recycling.

Waarom afval scheiden belangrijk is

Heel Nederland werkt aan het programma ‘Van Afval naar Grondstof’. Hiermee wil de overheid voorkomen dat we veel van ons afval wordt verbranden. Ons restafval zit namelijk vaak nog vol grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken.

Het is beter voor het milieu wanneer we grondstoffen opnieuw gebruiken

Dit lukt beter als we afval goed scheiden. Dat betekent onder andere groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten apart inleveren. Maar ook papier, karton, glas en textiel scheiden van het restafval. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de afvalberg in Leeuwarden kleiner wordt. Tegelijk houden we hiermee de stijgende kosten voor het verbranden van restafval zo laag mogelijk. En dat heeft weer invloed op de afvalstoffenheffing die u als inwoner betaalt.