Inhoudsopgave:

Adopteer een ondergrondse container

Houdt u ook van een schone en nette buurt? Help dan mee door een ondergrondse container te adopteren. Dan houdt u de omgeving rond de containers in uw buurt schoon en in de gaten. Samen met de gemeente. U kunt dit alleen doen, met een groep of met uw buren. U bent dan een ‘container adoptant’.

Wat doet een container adoptant?

  • U zorgt dat het netjes is rond de ondergrondse container. Bijvoorbeeld door klein zwerfvuil op te ruimen en de grond aan te vegen.
  • Vuilniszakken die bij de ondergrondse container staan, gooit u in de container met de ‘Schone buurtpas’.
  • Staat er afval naast de container dat er niet in past? Meld dit via de Omrin afvalapp of het contactformulier op de website van Omrin. Zij halen het dan op.

Het adopteren van een container doet u vrijwillig

  • U bepaalt zelf hoe vaak u de omgeving rond de ondergrondse container controleert. Alle kleine beetjes helpen.
  • U krijgt van ons schoonmaakmateriaal. Bijvoorbeeld een bezem, handschoenen, veger en blik en een grijper.

Wilt u een ondergrondse container adopteren?

Vul het aanvraagformulier ‘Adopteer een ondergrondse container’ in op de website van Omrin.

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar afvalcoach@omrin.nl.