Snel naar:

Hoe wordt een organisatie CO2-neutraal?

Er zijn drie stappen om CO2-neutraal te worden:

 1. Eerst zo veel mogelijk energie besparen door minder energie te verbruiken.
 2. De energie die we verbruiken wordt zo duurzaam mogelijk zelf opgewekt. Dus energie uit duurzame bronnen.
 3. Wat we niet zelf duurzaam op kunnen wekken, dat compenseren we  via duurzame certificaten. Het liefst zo lokaal mogelijk.

Met deze stappen willen we als organisatie energie besparen, daarbij CO2-uitstoot voorkomen en uiteindelijk CO2-neutraal worden. Daarnaast gaan we duurzaam en circulair om met de grondstoffen in onze infrastructuur, bouwwerken en producten. Ook hiermee voorkomen we CO2-uitstoot.

Waar staan we nu en willen we heen?

Dit jaar doet de gemeente Leeuwarden eerst een nulmeting. Dan weten we waar we als organisatie staan met ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot.

Het doel is voor de gehele gemeentelijke organisatie de CO2-voetafdruk te verkleinen. De gemeente Leeuwarden werkt hierbij met de landelijk erkende CO2-Prestatieladder. Als organisatie kun je daarbij een speciaal (duurzaam) certificaat behalen.

Voor de nulmeting met de CO2-Prestatieladder wordt 2019 als referentiejaar genomen. (Hierbij sluiten we de mogelijke invloed van Corona op de CO2-uitstoot, zoveel mogelijk uit.)

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder verschaft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Dit inzicht helpt ons om te herkennen waar en hoe we de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug kunnen dringen. En de opgedane kennis helder te delen en samen met collega’s, maatschappelijke partijen en bedrijven actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot samen verder terug te dringen.

Welke stappen worden nu gezet?

 • De rest van de energiebehoefte lokaal duurzaam inkopen
  Voorheen werd energie ingekocht via duurzame certificaten uit het buitenland. Nu gebeurt dit lokaal. Dat zorgt ervoor dat de uitgaven voor energie terugvloeien naar de eigen omgeving (lokale initiatieven en projecten). Duurzame (zonne)stroom wordt afgenomen van eigen, lokale energie coöperaties via Energie van Ons. Het gasverbruik wordt gecompenseerd met groene certificaten van Valuta voor Veen.
 • Verduurzamen van het wagenpark
  Sinds september 2020 is het wagenpark van gemeente Leeuwarden geheel fossielvrij. Hierbij maken we gebruik van elektrisch rijden, rijden op groen gas en blauwe diesel.

Wat gaan we nog meer doen?

 • Energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke huisvesting
  De meest duurzame energie is de energie die je niet verbruikt. Er zijn 4 locaties uitgezocht: het Gemeentekantoor, het Stadhuis, Historisch Centrum Leeuwarden en Handhaving.Per locatie wordt in kaart gebracht hoe deze energiezuiniger kan worden en welke maatregelen hiervoor (extra) nodig zijn. Hiermee wil de organisatie in 2025 80%  CO2-uitstoot besparen.
 • Zelf duurzame energie opwekken
  Er wordt bekeken hoe en waar de gemeentelijke organisatie zelf duurzame energie kan opwekken. Er wordt onder andere gekeken naar (meer) zonnepanelen op eigen daken en bijvoorbeeld het ontwikkelen van ‘zonnecarports’ boven parkeerterreinen.

Wilt u weten wat er tot dusver op deze bovenstaande punten aan resultaten is behaald?
Bekijk onderstaand overzicht:

Het complete CO2 reductiebeleid vindt u in het document Co2 beleid 2022.