Snel naar:

Waarvoor kunt u bij Omrin terecht?

Neem contact op met de Omrin als u vragen heeft over:

 • De afvalkalender/ -inzameling.
 • De ‘Afvalapp’.
 • De milieupas.
 • De scheidingswijzer.
 • Verschillende afvalsoorten.
 • De milieustraat.
 • Aanmelden van grofvuil.
 • Ophalen van kringloopgoederen.
 • Vragen over uw Sortibak, papierenbak, Biobak of ondergrondse containers
 • Ophalen van kringloopgoederen, snoeiafval of grofafval.

Zwerfafval opruimen in uw buurt (Schone Buurtpas)

Gratis materiaal lenen

Om zwerfafval op te ruimen kunt u gratis grijpers, rondzakhouders, afvalzakken en handschoenen lenen bij de gemeente Leeuwarden. De voorraad is beperkt, dus u kunt per actie maximaal tien grijpers lenen. Wat moet u hiervoor doen: stuur een e-mail naar schoon@leeuwarden.nl. Beschrijf wat u nodig heeft en waar en wanneer u gaat schoonmaken.

Schone Buurtpas aanvragen

Als u regelmatig zwerfafval opruimt kunt u een ‘Schone Buurtpas’ aanvragen. Met deze pas kunt u zwerfafval gratis in een ondergrondse container gooien. Als u eerder een milieupas heeft ontvangen om zwerfafval op te ruimen blijft deze pas geldig. U hoeft geen nieuwe pas aan te vragen. Er zijn wel een paar spelregels:

 • De pas is persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen u de pas mag gebruiken.
 • De pas is om zwerfafval in een ondergrondse container in de gemeente Leeuwarden te gooien.
 • U kunt alle ondergrondse containers voor restafval in de gemeente Leeuwarden gebruiken voor het weggooien van zwerfafval. Ruimt u zwerfafval op in een gebied waar geen ondergrondse containers in de buurt zijn? Stuur dan een e-mail (met uw naam en adres) naar schoon@leeuwarden.nl. Samen kijken we naar een andere oplossing.
 • U krijgt alleen een pas als u regelmatig zwerfafval opruimt. Dit moet minimaal twee keer per maand zijn.
 • Om te zorgen dat iedereen de pas alleen voor zwerfafval gebruikt, kan de gemeente met een steekproef het gebruik controleren.
 • Gebruikt u de pas langer dan een half jaar niet meer? Dan blokkeren we de pas.
 • De pas kan worden ingenomen als de gemeente Leeuwarden besluit het project te beëindigen.
 • De door u verstrekte (persoons)gegevens zullen door ons niet gedeeld worden met derden en worden strikt gebruikt voor de administratie van de uitgegeven passen.

Hoe een Schone Buurtpas aanvragen

Hebt u de spelregels gelezen? Denkt u in aanmerking te komen voor een Schone Buurtpas? Vul dan het formulier ‘Aanvragen Schone Buurtpas’ in.
Dit kan op de volgende manieren:

Informatie over containers

Elk huishouden in de gemeente Leeuwarden krijgt standaard:

 • 1 sortibak van 240 liter voor plastic, metalen, drankenkartons en afval dat niet apart kan worden ingeleverd, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, e.d.
 • 1 groene container voor groente-, fruit-, en tuinafval (GFT).
 • 1 papierenbak voor oud papier.
 • 1 rode milieubox voor klein chemisch afval (kca).

Een extra groene container /B

Deze kunt u gratis aan te vragen bij de Omrin.

Een extra sortibak

Deze kunt u aanvragen bij de Omrin.

Woont u in de binnenstad of in een appartement?

 • Voor uw restafval en gft kunt u gebruik maken de restafvalcontainers en de gft-zuil. Beide containers kunt u openen met uw milieupas.
 • Voor uw groente-, fruit-, tuin- en keukenafval kunt u gebruik maken van een minicontainer.
  Heeft u geen minicontainer? Vraag deze gratis aan bij de Omrin.

Is uw container gestolen of verdwenen of zwaar beschadigd?

Maak een afspraak met de Omrin voor het leveren van een nieuwe container.

Nieuwe afvalbeleid 'Goed terecht in Leeuwarden'

Per januari 2022 stapt gemeente Leeuwarden over op een nieuw afvalbeleid. Dat doen we om restafval te verminderen en meer afval te kunnen recyclen. Ook voorkomen we met de nieuwe aanpak dat de kosten voor afvalverwerking onnodig stijgen. Zo zorgen we samen dat ons afval goed terechtkomt. Daarom noemen we het beleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’.

Wat verandert er vanaf 2022?

Het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ wordt ingevoerd op 1 januari 2022. Hierbij voert de gemeente Leeuwarden een overgangsjaar in voor alle inwoners, Omrin en de gemeente. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging, maar hun hoeveelheid restafval al wel kunnen inzien via de Omrin afvalapp. Hoe dat precies werkt, leest u op de website ‘Goed terecht in Leeuwarden‘.

Voorlopige tarieven op restafval

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Leeuwarden een tarief op restafval in. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt dan af van hoeveel restafval u aanbiedt. De voorlopige tarieven vindt u op de pagina ‘Afvalstofheffing’.

Afvalwijzer

Een digitaal magazine met alles over de milieustraat, grofvuil, de afvalbak bij u woning en tips om beter afval te scheiden. Meer informatie vindt u op de website ‘Goed terecht in Leeuwarden‘.

Antireclamesticker op uw brievenbus

NEE/NEE sticker op uw brievenbus

U ontvangt geen ongeadresseerd drukwerk (folders en huis-aan-huisbladen) meer.

NEE/JA sticker op uw brievenbus

U ontvangt geen ongeadresseerde reclame meer. Wel huis-aan-huisbladen.

Waar kunt u stickers ophalen?

In het Gemeentehuis. Of bel naar 14 058.

Heeft u een sticker op uw brievenbus en ontvangt u toch reclamedrukwerk?

Dien dan een klacht in bij de adverteerder of bij de verspreider. Vaak staat het telefoonnummer op het drukwerk. De verspreider is verplicht de klacht te onderzoeken en binnen 4 weken antwoord te geven.

Bent u niet tevreden over het antwoord of is er niet op tijd geantwoord?

Stuur binnen 4 weken een klachtenbrief naar de Reclame Code Commissie. Een voorbeeldbrief kunt u opvragen via de Servicelijn van de Vereniging Milieudefensie.

Afval van bedrijven

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van uw afval. U zult zelf een contract moeten afsluiten met een afvalinzamelaar.

Afvalstoffenheffing

Voor de inzameling en verwerking van uw huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing.

Boete voor dumpen en het bijzetten van afval

Voor bijvoorbeeld het te vroeg aanbieden van huisvuil, het dumpen van grof afval, afval ergens bijzetten waar het niet hoort of mag, worden boetes opgelegd. Informatie over hoe hoog deze boetes zijn, vindt u op de website van Boetebase.

Gouden Grijper

De afgelopen jaren ziet u ze steeds vaker op straat: zwerfafvalrapers. Gewapend met vuilniszak en grijper maken honderden inwoners onze gemeente schoner en dus mooier. Zij zijn belangrijk voor ons als gemeente omdat wij het niet allemaal alleen kunnen. Daarom organiseren we ieder jaar de Gouden Grijper waarmee we een aantal zwerfafvalrapers in het zonnetje zetten.

 

Er zijn vier onderdelen:

 • De vrijwilliger uit de buurt
 • De jeugdgroep
 • De professional
 • Aanstromend zwerfafvalraap talent

Bent u, of kent u, een zwerfafvalraper die de gouden grijper verdient? Nomineren maar!

Nomineren van personen of groepen kan tot 13 november via een bericht naar schoon@leeuwarden.nl. Geef de naam (of namen) door en leg uit waarom diegene de gouden grijper verdient. Als jouw nominatie gekozen wordt voor de wedstrijd nemen we misschien contact met u op voor extra informatie dus geef ook u telefoonnummer door.

Uit alle nominaties kiest de vakjury de winnaars. Op woensdag 7 december maken wij de prijswinnaars bekend.