Snel naar:

Wat u moet weten

Wanneer dwangsomregeling?

De dwangsomregeling geldt, als vaststaat dat de gemeente te laat heeft besloten over uw aanvraag. Dat staat vast als:

 • U de gemeente er schriftelijk aan hebt herinnerd dat zij te laat heeft besloten over uw aanvraag. Dat kunt u doen via het formulier ingebrekestelling.
 • De gemeente binnen 2 weken na ontvangst van uw herinnering (ingebrekestelling) nog geen besluit heeft genomen.

Hoe hoog kan een dwangsom zijn?

Als de dwangsomregeling geldt, ontvangt u een bedrag voor elke dag dat de gemeente te laat over uw aanvraag beslist:

 • De eerste 14 dagen € 23,- per dag
 • De volgende 2 weken € 35,- per dag
 • De daarop volgende periode € 45,- per dag

Het totaalbedrag kan oplopen tot maximaal € 1.442,00. Binnen 2 weken na de dag dat wij een besluit over uw aanvraag hebben genomen, stellen we het totaalbedrag vast. U krijgt daarvan schriftelijk bericht. We betalen het bedrag binnen 6 weken. Als u het niet eens bent met de hoogte van het bedrag, kunt u bezwaar indienen.

Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom?

Uw aanvraag voor een dwangsom is o.a. niet geldig als:

 • U een bezwaarschrift te laat indient.
 • U een uitkering aanvraagt terwijl u een vaste baan heeft.
 • U geen belanghebbende bent, dus als u geen geldig belang hebt bij het aanvragen van de dwangsom.
 • U schriftelijk hebt ingestemd met uitstel van de behandeltermijn. Zo’n uitstel kan voorkomen als de gemeente bijvoorbeeld afhankelijk is van advies van een andere instantie.
 • Er sprake is van overmacht bij de gemeente. Deze uitzondering geldt alleen in extreme gevallen.
 • U zelf schuld hebt aan de vertraging in afhandeling van uw aanvraag.
 • U ons onredelijk laat een herinnering (ingebrekestelling) hebt gestuurd.
 • U ons een herinnering (ingebrekestelling) hebt gestuurd, terwijl we nog niet te laat hadden beslist.

Voorwaarden

 • U moet een aanvraag hebben ingediend, zoals een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, een verzoek om subsidie, een aanvraag om een uitkering, een verzoek om handhaving of een bezwaarschrift.
 • De dwangsomregeling kan ook gelden voor aanvragen die andere instanties voor de gemeente behandelen.
 • Als de gemeente meer tijd dan de wettelijk termijnen nodig heeft om uw aanvraag te behandelen, bespreekt zij met u een verder uitstel van de behandeltermijn. Als deze ‘nieuwe’ behandeltermijn is afgelopen zonder met u te overleggen, geldt weer de dwangsomregeling.

Aanvragen / vorderen

Een dwangsom aanvragen kan op de volgende manieren: