Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download formulier Ingebrekestelling voor het niet tijdig afhandelen van een ingediende aanvraag en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wanneer een dwangsom aanvragen

U kunt een dwangsom aanvragen als zeker is dat de gemeente te laat heeft besloten over uw aanvraag. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

 • U hebt een aanvraag ingediend. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning, subsidie of uitkering, een verzoek om handhaving of een bezwaarschrift.
 • U hebt de gemeente er schriftelijk aan herinnerd dat zij te laat heeft besloten over uw aanvraag. Dit kan met formulier Ingebrekestelling voor het niet tijdig afhandelen van een ingediende aanvraag.
 • De gemeente heeft binnen 2 weken, nadat ze uw ingebrekestelling kreeg, nog geen besluit genomen.
 • De dwangsomregeling kan ook gelden voor aanvragen die andere organisaties voor de gemeente behandelen.
 • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om uw aanvraag te behandelen dan de periode die in de wet staat, kan zij met u een langere periode afspreken. Is deze langere periode afgelopen en hebt u niets van de gemeente gehoord? Dan kunt u een dwangsom eisen.

Wanneer hebt u geen recht op een dwangsom?

Uw kunt geen dwangsom aanvragen in deze situaties:

 • U hebt uw bezwaarschrift te laat naar de gemeente gestuurd.
 • U vraagt een uitkering aan terwijl u een vaste baan heeft.
 • U hebt geen geldig belang bij het aanvragen van de dwangsom.
 • U bent schriftelijk akkoord gegaan met een langere behandeltijd. Zo’n uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als de gemeente voor een besluit afhankelijk is van een andere organisatie.
 • De gemeente heeft te maken met overmacht. Deze uitzondering geldt alleen in extreme gevallen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de vertraging bij het behandelen van uw aanvraag.
 • U hebt ons onredelijk laat een ingebrekestelling gestuurd.
 • U hebt ons een ingebrekestelling gestuurd, terwijl de behandeltijd nog niet voorbij was.

Hoe hoog kan een dwangsom zijn?

Als u recht hebt op een dwangsom, krijgt u een bedrag voor elke dag dat de gemeente te laat over uw aanvraag beslist:

 • De eerste 14 dagen: € 23,- per dag.
 • De volgende 2 weken: € 35,- per dag.
 • De daaropvolgende periode: € 45,- per dag

Het totaalbedrag kan niet hoger worden dan € 1.442,-. Binnen 2 weken nadat de gemeente een besluit heeft genomen over uw aanvraag, bepaalt de gemeente het totaalbedrag. U krijgt daarvan schriftelijk bericht. De gemeente betaalt het bedrag binnen 6 weken. Als u het niet eens bent met de hoogte van het bedrag, kunt u bezwaar indienen.