Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal doorgeven?

Download het formulier Bewonersinitiatief (PDF, 148.68 KB) en vul in. Scan het formulier in en mail het naar bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl. Heeft u geen scanner? Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven

 • Het aanleggen van een moestuin.
 • Het plaatsen van een picknicktafel om gezellig aan te eten.
 • Meer bloemen en planten in iedere straat.
 • Met alle bewoners een mooi kunstwerk maken.

Voorwaarden

 • Maak een plan dat ook haalbaar is. Deze moet onder andere bestaan uit de volgende gegevens:
  • Omschrijving van het initiatief.
  • Is er veel steun voor het initiatief in uw omgeving.
  • De locatie (kaartje) voor fysieke initiatieven.
  • Tijdspad.
 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.
 • Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor (eventuele) financiering.
 • Voor initiatieven die de leefbaarheid in uw wijk, buurt- of dorp verbeteren, kunt u subsidie aanvragen. Dat kan bij de gemeente via het Mienskipsfonds. Er zijn ook landelijke en provinciale subsidies zoals ‘Jantje Beton’.

Vragen?

Wij denken graag met u mee om uw initiatief tot een succes te maken. Neem contact op met de gemeente Leeuwarden of stuur een e-mail naar bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.