Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

 • Belangrijk voor een initiatief is een haalbaar plan, bestaande uit onder andere:
  • Omschrijving van het initiatief.
  • Draagvlak voor het initiatief in uw omgeving.
  • De locatie (kaartje) voor fysieke initiatieven.
  • Tijdspad.
 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.
 • Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor (eventuele) financiering.
 • Voor initiatieven die de leefbaarheid in uw wijk, buurt- of dorp verbeteren, kunt u subsidie aanvragen. Dat kan bij de gemeente via het Mienskipsfonds.
  • Er zijn ook landelijke en provinciale subsidies zoals Jantje Beton. Zoek op deze website op “subsidie” om een overzicht te krijgen van de diverse gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Wees creatief: organiseer een sponsorloop of zet een crowdfunding op.

Vragen?

De gemeente denkt graag met u mee om uw initiatief tot een succes te maken, wanneer deze de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbetert. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden of mailen naar bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Hoe aanvragen?

U kunt op 2 manieren uw initiatief doorgeven aan de gemeente:

Lukt het niet digitaal?

Download het volgende formulier en vul in: