Inhoudsopgave:

Geveltuin aanleggen

Een geveltuin is een smalle tuin langs de gevel van een eigen woning op gemeentegrond.

Spelregels voor het aanleggen

 • De breedte is ongeveer 1 tot 1,5 tegel (30 a 45 cm).
 • Er moet 1.20 meter loopruimte overblijven.
 • Verwijderde stenen kunt u gebruiken als plantenbak voor uw tuintje door ze rechtop te zetten.
 • Als u bij graafwerk kabels en leidingen tegenkomt neem dan contact op met huisbaas, gemeente of het nutsbedrijf.
 • Houdt goten en ontluchtingsroosters in de gevel vrij.
 • Voorkom overlast van overhangende takken en ander groen.
 • De grond waarin de geveltuin wordt aangelegd blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden.
 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond waarin zich de geveltuin bevindt.
 • U onderhoudt zelf de geveltuin.

Stappen voor aanleg van geveltuin

 • Overleg voordat u een geveltuin gaat aanvragen eerst met de huiseigenaar of dit akkoord is.
 • Na de aanvraag controleert de gemeente of de geveltuin op de gekozen plek kan. Is dit akkoord? Dan plant de gemeente een tijdstip om de randen van de geveltuin te straten. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.
 • Als de bestrating is verwijderd kunt u het laagje straatzand vervangen door tuinaarde of potgrond en uw planten erin zetten.
 • Kijk op de website Groen leeft in Leeuwarden voor geschikte inheemse planten (planten die van nature in de gemeente voorkomen), onderhoud en geniet van uw geveltuin.

Geveltuin aanvragen of opzeggen

U kunt dit digitaal aanvragen of opzeggen.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download het formulier Geveltuinen, boomspiegels, plantenbakken en het adopteren van groen (PDF, 61.32 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Boomspiegel adopteren

Een boomspiegel is de plek rondom de stam van een boom. U kunt hier uw eigen tuintje maken. Als u een boomspiegel heeft geadopteerd, dan wordt er een speciale tegel bij uw boomspiegel neergelegd, op deze manier wordt uw tuintje niet verwijderd.

Spelregels voor het aanleggen

 • Controleer of de grond goed genoeg is.
 • De boomspiegel mag maximaal 25 cm opgehoogd worden met modder.
 • Mocht u gaan graven? zorg dat de boomwortels niet beschadigd worden.
 • Geef regelmatig water. Een boomspiegel is vaak een droge plek.

Boomspiegel adopteren of opzeggen

U kunt dit digitaal aanvragen of opzeggen.

Kunt u of wilt u niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download het formulier Geveltuinen, boomspiegels, plantenbakken en het adopteren van groen (PDF, 61.32 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Plantenbak plaatsen

Als u een plantenbak wil plaatsen, vraag dan eerst uw buren wat zij ervan vinden. Als zij niet akkoord gaan met het plaatsen van een plantenbak, kan het niet doorgaan. Dit kan problemen geven met uw buren en dat wil niemand.

Welke plantenbak gebruik ik?

 • Plaats een bak die goed past in de omgeving. De grootte van de bak is maximaal 1 x 1 x 1 meter.
 • Op de bak moet reflectie worden aangebracht zodat deze in het donker zichtbaar is voor alle weggebruikers.
 • De bak moet zodanig gemaakt zijn, dat deze verplaatsbaar is (eventueel met een heftruck).

Waar plaats ik de plantenbak?

 • Voor voetgangers is het nodig dat er 1.20 meter loopruimte overblijft op een trottoir/voetgangersgebied.
 • De bak mag niet worden geplaatst in de looproute voor blinden en slechtzienden.
 • Er moet een afstand van tenminste 2 meter worden vrijgehouden tot:
  • De hoek van de straat.
  • Voetgangersoversteekplaatsen en bushaltes.
  • Bomen en groenvoorzieningen (heggen, plantsoenen en grasveldjes) in verband met het onderhoud.
 • De toegang tot naastliggende en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven moet worden vrijgehouden.
 • Een afstand van tenminste 1 meter moet worden vrijgehouden tot:
  • Ondergrondse en bovengrondse brandkranen.
  • Afsluiters en verdeelkasten van nutsbedrijven.
 • Straatgoten en kolken moeten vrijgehouden worden voor het kunnen afvoeren van regenwater.
 • Voor de binnenstad gelden, in verband met de beperkte ruimte en beschermd stadsgezicht, aanvullende regels. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Wie onderhoudt de plantenbak?

U als aanvrager bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de plantenbak. Voorkom overlast.

Waar moet ik verder rekening mee houden?

 • De grond waarop de plantenbak staat blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden.
 • Duidelijk moet zijn wie de aanvrager van de plantenbak is en of deze de spelregels kent.
 • Als de grond nodig is voor andere zaken, kan de bak na berichtgeving aan de aanvrager van de plantenbak worden verwijderd.
 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond waarop de plantenbak zich bevindt. De plantenbak kan hiervoor worden verplaatst door de Buitendienst, of desbetreffende aannemer.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade bij het verplaatsen van de bakken.
 • De bak kan, als er niet wordt voldaan aan de spelregels “plantenbak”, zonder verder overleg worden verwijderd.

Plantenbak aanvragen of opzeggen

U kunt dit digitaal aanvragen of opzeggen.

Kunt u of wilt u niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download het formulier Geveltuinen, boomspiegels, plantenbakken en het adopteren van groen (PDF, 61.32 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Groen adopteren

In bepaalde situaties is het mogelijk om een stuk gemeentegrond, openbaar groen te onderhouden. Dit is maximaal 50 m2. U kunt hier zelf bloemen of planten inzetten maar de grond blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden.

Spelregels voor het aanleggen

Indien u een stuk gemeentegrond, openbaar groen wil onderhouden, vraag dan eerst uw buren wat zij ervan vinden. Als zij niet akkoord gaan met het adopteren van een stuk gemeentegrond, openbaar groen, kan het niet doorgaan. Dit kan problemen geven met uw buren en dat wil niemand.

 • De grond blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden.
 • De gemeente kan de geadopteerde grond weer terugnemen in eigen beheer als dit nodig is. Hier krijgt de aanvrager dan bericht over.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u bij het onderhoud ondervindt.
 • Indien er niet wordt voldaan aan de spelregels “adoptie groen”, kan het initiatief door de gemeente worden stopgezet en neemt de gemeente de geadopteerde grond weer terug in eigen beheer.
 • Voeg bij uw aanvraag een kaartje/plattegrond toe van het stukje grond dat u wilt onderhouden. Dit kan via Google maps.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een witte tegel geplaatst als teken dat het onderhoud door de bewoner zelf gebeurt.
 • Als u besluit om het openbaar groen niet langer te onderhouden, dan horen we dit graag. U kunt een e-mail sturen naar: bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Waar moet ik rekening mee houden?

 • De grond mag niet worden verhuurd, in onderhuur of voor enig gebruik worden afgestaan aan derden.
 • Er mogen geen opstallen, hekwerken en/of andere bouwwerken worden geplaatst die de toegang belemmeren.
 • Er mag geen overlast worden veroorzaakt richting omwonenden.
 • De grond mag niet worden betegeld.
 • Er mogen geen diep wortelende bomen en/of struiken worden aangeplant. Dit in verband met kabels en leidingen.
 • De gemeente of nutsbedrijven mogen altijd, indien dit nodig is, grondwerkzaamheden uitvoeren.
 • Straatgoten en kolken moeten vrij gehouden worden voor het afvoeren van regenwater.
 • Voor de binnenstad gelden, in verband met de beperkte ruimte en beschermd stadsgezicht, aanvullende regels. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via het e-mail adres: bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Openbaar groen adopteren of opzeggen

U kunt dit digitaal aanvragen of opzeggen.

Kunt u of wilt u niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download het formulier Geveltuinen, boomspiegels, plantenbakken en het adopteren van groen (PDF, 61.32 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Bewonersinitiatief indienen

Wilt u als bewoner iets organiseren, uitvoeren en financieren met als doel de leefomgeving in uw dorp, wijk of buurt te verbeteren? Dan kunt u een bewonersinitiatief indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Bewonersinitiatief indienen.