Inhoudsopgave:

Wat zijn de spelregels?

 • Vraag uw buren wat zij er van vinden. Als zij niet akkoord gaan met het plaatsen van een bank, kan uw initiatief niet doorgaan.
 • Plaats een bank die goed past in de omgeving. De grootte van de bank is maximaal 2.5 meter bij 1.5 meter.
 • De bank moet zichtbaar zijn voor voorbijgangers. Ook in het donker. Plaats daarom reflectie materiaal op de bank.
 • De bank moet verplaatst kunnen worden. Dit kan ook met een heftruck zijn.
 • De persoon die de bank plaatst is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bank. Dit geldt ook voor de omgeving tot 1 meter rond de bank.

Verschillende soorten banken

Een eigen bank. Voor het huis. Op gemeentegrond.

Wilt u een eigen bank plaatsen? Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina ‘Bewonersinitiatieven’.

Een standaard bank (eventueel voor een speciale situatie). Op gemeentegrond. Voor openbaar gebruik.

 • De bank kan een inscriptie hebben, en is dan herdenkingsbank.
 • De kosten voor het kopen en plaatsen van een bank zijn voor uzelf. Deze kosten betaalt u 1 keer en zijn ongeveer € 1.000,-.
 • De gemeente Leeuwarden bestelt, plaatst en onderhoudt de bank.
 • Er wordt met u een bruikleenovereenkomst afgesloten waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.
 • Bij een gedenkbank, bedenkt u wat er in de bank gegraveerd moet worden.
 • Een medewerker van de gemeente Leeuwarden neemt contact met u op. Samen bespreekt u waar de bank het beste kan komen te staan.
 • Het is zeker dat de bank op deze plaats blijft staan voor de komende 5 jaar. Een uitzondering kan worden gemaakt voor nieuwe onvoorziene herinrichting en/of bouwprojecten. De bank wordt dan in overleg met u verplaatst.
 • Wilt u deze bank aanvragen? Dit kan met een Bewonersinitiatief. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina ‘Bewonersinitiatieven’.

Een niet-standaard bank. Op gemeentegrond. Voor openbaar gebruik.

 • Dit kan een eigengemaakte bank zijn. Bijvoorbeeld van een boomstam.
 • Haalt u de bank iedere avond binnen? Dan is een aanvraag niet nodig.
 • Blijft de bank ook ’s avonds staan? Dan dient u een aanvraag in. Dit kan met een Bewonersinitiatief. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina ‘Bewonersinitiatieven’.
 • De kosten voor het kopen en plaatsen van de bank betaalt u zelf.
 • U plaatst en onderhoudt de bank zelf.
 • Als er klachten over de bank zijn, worden deze doorgestuurd naar u.
 • Er wordt met u een bruikleenovereenkomst afgesloten waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.

Voorbeelden van een standaard en niet-standaard bank

In het volgende document ziet u foto’s van een standaard en niet-standaard bank. Op gemeentegrond. Voor openbaar gebruik.

Waar plaatst u de bank?

 • Wilt u de bank in de binnenstad plaatsen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Er kunnen andere spelregels gelden door bijvoorbeeld de beperkte ruimte en beschermd stadsgezicht.
 • Er moet minimaal 1.20 meter loopruimte overblijven.
 • De bank mag niet worden geplaatst in de looproute voor blinden en slechtzienden.
 • De bank moet verder dan 2 meter geplaatst worden vanaf:
  • de hoek van de straat;
  • een oversteekplaatsen voor voetgangers;
  • een bushalte;
  • bomen en groenvoorzieningen (heggen, plantsoenen en grasveldjes). Omdat er met machine gemaaid moet kunnen worden.
 • De bank moet verder dan 1 meter geplaatst worden vanaf objecten als:
  • ondergrondse en bovengrondse brandkranen;
  • afsluiters;
  • bijvoorbeeld verdeelkasten van nutsbedrijven.
 • Houd de toegang vrij tot woningen, instellingen en bedrijven ernaast en erboven.
 • Houd straatkolken en kolken vrij voor de afvoer van regenwater.
 • De grond waarop de bank staat, blijft eigendom van de Gemeente Leeuwarden.
 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond waarop de bank staat. Als het nodig is, kan de bank worden verplaatst.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade bij het verplaatsen van de bank.
 • Als de grond nodig is voor iets anders kan de bank worden verwijderd. Hiervan krijgt u vooraf bericht.
 • Heeft u een bank geplaatst, maar geen aanvraag gedaan? Of heeft u zich niet aan de spelregels gehouden? De bank kan dan zonder overleg worden verwijderd.