Inhoudsopgave:

Er zijn verschillende keuzes

Alleen bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. Krijgt u daarna meer kinderen uit dezelfde relatie? Dan krijgen zij dezelfde achternaam als uw eerste kind. Bij het kiezen van de achternaam zijn er verschillende mogelijkheden:

U bent getrouwd

  • Het kind krijgt de achternaam van de vader.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de (duo)moeder of een dubbele achternaam krijgt? Dan legt u samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Maak hiervoor een afspraak en neem uw legitimatiebewijzen mee.

U bent niet getrouwd

  • Het kind krijgt de achternaam van de moeder.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van vader of een dubbele achternaam krijgt? Dan moet de vader het kind erkennen. Erkennen kan voor de geboorte of na de geboorte van het kind. Bij de erkenning kunt u de achternaam kiezen, hiervoor komt u samen langs en neemt u uw legitimatiebewijzen mee.

Uw kind is geboren in het buitenland

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Leeuwarden.

Dubbele achternaam kind

U kunt ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind die op of na 1 januari 2024 wordt geboren. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder, die van de andere ouder of een combinatie van deze 2 achternamen. U komt hiervoor samen langs en neemt uw legitimatiebewijzen mee. Zie voor meer informatie de website van De Rijksoverheid.

Nu zwanger van uw eerste kind? Is uw kind geboren in 2023, 2024 of al erkend?

Bent u zwanger in 2023 en wordt uw kind (misschien) in 2024 geboren? En wilt u een dubbele achternaam voor uw kind? Dan kunt u tot het einde van 2023 twee achternamen kiezen: een dubbele naam als uw kind in 2024 wordt geboren en een enkele naam bij geboorte in 2023.

Hoe werkt het?

Bij de erkenning kunt u dan kiezen voor de achternaam van de ene of de andere ouder en tegelijk kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam. Beide keuzes leggen wij dan vast. Maak hiervoor een afspraak. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en verwacht u uw eerste kind? Ook dan kunt u al langskomen en een dubbele achternaam voor uw kind vastleggen.

Uw kind geboren in 2023

Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt het de door u gekozen enkele achternaam. U kunt dan in 2024 nog wel gebruik maken van de tijdelijke regeling.

Uw kind geboren in 2024

Wordt het kind in 2024 geboren? Dan krijgt het de door u gekozen dubbele achternaam.

Uw kind al erkend

Heeft u uw ongeboren kind erkend in 2023 en kon u toen nog niet kiezen voor de dubbele achternaam? En wordt uw kind in 2024 geboren? U kunt dan alleen nog bij de aangifte van geboorte kiezen voor de dubbele achternaam. Beide ouders komen dan mee naar de aangifte.

Tijdelijke regeling al geboren kinderen

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u dat uw kind(eren) een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgt/krijgen? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt ook een tijdelijke regeling.

Hoe werkt het?

Om de dubbele achternaam voor uw kind(eren) vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak. Veel ouders willen waarschijnlijk de dubbele achternaam voor hun kinderen. Houd er rekening mee dat u soms lang moet wachten voordat u aan de beurt bent. Belangrijk is dat u de keuze in 2024 vastlegt bij de gemeente. Daarna kan het niet meer. Wij zorgen ervoor dat u allemaal aan de beurt komt, ook al kan dat soms even duren.

Nieuw identiteitsbewijs voor uw kind aanvragen

Verandert u de achternaam van uw kind en heeft uw kind een eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u deze opnieuw aan. Dit kost u geld.

Kosten

Naamskeuze is gratis, behalve als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling.

Dubbele achternaam:

  • Het eerste kind € 75,-.
  • Elk volgend kind € 50,-.