Inhoudsopgave:

Wat neemt u mee naar het gemeentehuis?

 • Het is nodig dat de ouders gezamenlijk langskomen.
 • Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.
 • Bij een tweede kind en volgend hoeft de moeder niet mee naar de afspraak.
 • In dat geval heeft u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee.
 • Woont de moeder in het buitenland? Dan moet zij aantonen met een ongehuwdheidsverklaring dat zij niet getrouwd is.

Wat is belangrijk om te weten?

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • Krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn.
 • Krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind.
 • Heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Ouderlijk gezag aanvragen

Op 1 januari 2023 veranderen de regels over gezag. Ook ouders die niet getrouwd zijn, of geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen gezamenlijk gezag door een erkenning na 1 januari 2023.

Heeft u voor 1 januari 2023 een kind erkend? Dan gelden de ‘oude’ regels.

Wilt u weten welke situatie er voor u geldt? Bekijk het schema Gezag door erkenning.

 • U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkend.
 • Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Naamskeuze eerste kind

 • Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader, de duomoeder of een dubbele achternaam krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van het ongeboren kind op het gemeentehuis.
 • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Kosten

Het erkennen van een geboorte is gratis.