Snel naar:

Wat u moet weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • Krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn.
 • Krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind.
 • Heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Keuze achternaam eerste kind

 • Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van het ongeboren kind op het gemeentehuis.
 • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
Ouderlijk gezag
 • U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkend.
 • Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.
Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap
 • De vrouw die niet in Nederland staat ingeschreven, moet aantonen dat zij niet getrouwd is met een ongehuwdheidsverklaring.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen.

Meenemen

 • Het is nodig dat de ouders gezamenlijk langskomen.
 • Neem uw geldig legitimatiebewijs mee.
 • Bij een tweede kind en volgend hoeft de moeder niet mee naar de afspraak.
 • In dat geval hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig.
  Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee.

Kosten

Het erkennen van een geboorte is gratis.