Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

 • Als u niet met elkaar getrouwd bent, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen dient u gezamenlijk een verzoek in bij de griffie van de rechtbank.
 • U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen.
 • De naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan bij kinderen geboren binnen dezelfde relatie.

Waarom het vaderschap erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is, of er is sprake van een geregistreerd partnerschap, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is of het geregistreerd partnerschap mee heeft. Erkennen is dan niet nodig.
 • Is de moeder niet getrouwd of is er geen sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan kan het kind worden erkend door een man. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig.
 • De man die het kind erkent, wordt voor de wet de vader. Ook als hij niet de biologische vader is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De vader moet voor het kind zorgen en het opvoeden.

Wanneer het vaderschap erkennen?

 • Vóór de geboorte
  Er gelden aparte regels voor het erkennen van een ongeboren kind.
 • Bij de geboorteaangifte
  U kan de erkenning tegelijkertijd met het doen van geboorteaangifte aanvragen. Het is ook mogelijk om een kind na die tijd te erkennen. U vraagt de erkenning aan in het Gemeentehuis te Leeuwarden.
 • Na de geboorte
  – U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
  – U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  – Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming nodig van de moeder én van het kind.
  – Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook meekomen bij de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn.
Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap
 • De vrouw die niet in Nederland staat ingeschreven, moet aantonen dat zij niet getrouwd is met een ongehuwdheidsverklaring.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen.
Naamskeuze kind
 • Wilt u dat het eerste kind de achternaam van de vader krijgt? Dan legt u samen een verklaring af bij de burgerlijke stand.
 • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder.
 • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Nationaliteit
Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 14 058.

Meenemen

 • Beide ouders komen gezamelijk naar de afspraak.
 • Legitimatiebewijs.
 • Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming en een kopie van het legitimatiebewijs nodig van zowel de moeder als het kind.

Kosten

Het erkennen van het vaderschap is gratis.