Inhoudsopgave:

Meenemen naar de afspraak

 • Beide ouders komen samen naar de afspraak. Mocht moeder niet in staat zijn om mee te komen, dan mag u bij een 2e of volgend kind de toestemming van de erkenning ook schriftelijk doen.
 • Komt u met beide ouders naar het gemeentehuis? Dan moet u zich beide legitimeren.
 • Komt de vader/duo moeder alleen naar het gemeentehuis? Dan moet u naast het document Schriftelijke toestemming erkenning ook het legitimatiebewijs van de moeder meenemen.

Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap

 • Staat de moeder niet in Nederland ingeschreven? Dan moet zij bewijzen dat zij niet getrouwd is. Dat kan met een ongehuwdheidsverklaring.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen.

Rekening houden met

 • Als u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap.
 • Het kind krijgt door de erkenning erfrecht.
 • U erkent elk kind apart. Ook een 2e of 3e kind uit dezelfde relatie moet u dus erkennen.
 • De keuze van de achternaam hoeft u, bij een volgend kind uit dezelfde relatie, niet opnieuw door te geven.

Op welk moment een kind erkennen

Erkennen voor de geboorte

Meer informatie vindt u op pagina Erkennen kind vóór de geboorte.

Erkennen bij de geboorteaangifte

Vraag erkenning aan op het moment dat u aangifte doet van de geboorte van het kind. U vraagt erkenning aan in het gemeentehuis.

Erkennen na de geboorte

 • U gaat samen met de moeder naar het gemeentehuis om het kind te erkennen.
 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming nodig van de moeder én van het kind.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook meekomen bij de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Een buitenlands kind erkennen

Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact op met de gemeente Leeuwarden.

Een achternaam voor het kind kiezen

 • Regelt u niets? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.
 • Wilt u dat het 1e kind de achternaam van de vader, duomoeder of een dubbele achternaam krijgt? Dit regelt u samen op het gemeentehuis. Het 2e kind en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind.
 • Meer informatie vindt u op de pagina Naamskeuze van uw kind.

Kosten

Het erkennen van het kind na de geboorte is gratis.