Inhoudsopgave:

Wat gebeurt er tijdens Bosk

Deze kunstinstallatie van Bosk wandelt van locatie naar locatie en tovert de straten en pleinen zo om tot groene oases. Bosk gaat het gesprek aan met de stad en haar bewoners en neemt je mee in het verhaal van de aarde, dat nodig herschreven moet worden. Het vraagt aandacht voor het herzien van de verhouding tussen mens en natuur.

 

Bosk vertelt een verhaal dat verbindt, betovert, de blik verruimt maar ook herkenbaar is. Iedereen kan en mag aanhaken bij Bosk en je wordt uitgenodigd om mee te denken of mee te doen. Het project kent namelijk, naast het wandelende bos, een breed participatie-, educatie-, cultuur- en verdiepingsprogramma voor Leeuwarden en Fryslân.

 

Samen met deelnemers, wijken, dorpen, verenigingen, ondernemers en organisaties streeft Bosk naar een groenere toekomst door het planten van heel veel bomen. Zo krijgen de bomen en de duizenden zaailingen van het wandelend bos na 14 augustus allemaal een permanente plek in de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân.

 

Bosk is geïnitieerd door wijlen Joop Mulder (Sense of Place) en bedacht door Bruno Doedens (SLeM) in nauwe samenwerking met Arcadia.

Route van het Bosk en informatie voor bezoekers

De route van het Bosk en meer informatie vindt u op de website van Arcadia.

Wat gebeurt er na Bosk met de bomen?

De bomen worden op de volgende locaties in de gemeente Leeuwarden geplant:

  • Bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette (een actie in het kader van klimaatadaptatie; aanpak wateroverlast en hittestress).
  • Middelsee en Zuidlanden (nieuwe wijken).
  • Mantgum (voormalig baggerdepot in Plan Boppeslach).
  • Waagplein (vergroenen binnenstad).
  • Leeuwarden Oost (diverse wijken).
  • Akkrum (de bomen worden rond 19 augustus met de boor opgehaald. Er zijn verschillende evenementen in Akkrum. Gemeente Heerenveen plant de bomen daarna in de buurt).
  • NatuerMerke fan de Leijen (de boom wordt met een skûtsje opgehaald en geplant bij De Leijen).
  • Op diverse plekken door de hele gemeente waar bomen zijn dood gegaan door essentaksterfte (bijvoorbeeld Jellum, Miedum, Goutum, Leeuwarden, Jirnsum, Wergea, Jorwert, Swichum, Friens).
  • Door Arcadia worden er nog 100 bomen op verschillende plekken geplant.

 

Ga naar de website groenleeftinleeuwarden als u meer wil weten over de bomen van Bosk.