Inhoudsopgave:

Wat gebeurde er tijdens Bosk

Deze kunstinstallatie van Bosk wandelde van locatie naar locatie en toverde de straten en pleinen zo om tot groene oases. Bosk ging het gesprek aan met de stad en haar bewoners en nam de bezoeker mee in het verhaal van de aarde, dat nodig herschreven moet worden. Bosk vroeg aandacht voor het herzien van de verhouding tussen mens en natuur.

Bosk vertelde een verhaal dat verbindt, betovert, de blik verruimt maar ook herkenbaar is. Iedereen kon en mocht aanhaken bij Bosk en men werd uitgenodigd om mee te denken of mee te doen. Het project kende, naast het wandelende bos, een breed participatie-, educatie-, cultuur- en verdiepingsprogramma voor Leeuwarden en Fryslân.

Samen met deelnemers, wijken, dorpen, verenigingen, ondernemers en organisaties streeft Bosk naar een groenere toekomst door het planten van heel veel bomen. Zo kregen de bomen en de duizenden zaailingen van het wandelend bos na 14 augustus 2022 allemaal een permanente plek in de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân.

Bosk is geïnitieerd door wijlen Joop Mulder (Sense of Place) en bedacht door Bruno Doedens (SLeM) in nauwe samenwerking met Arcadia.

Route van het Bosk en informatie voor bezoekers

De route van het Bosk en meer informatie vindt u op de website van Arcadia.

Wat is er na Bosk met de bomen gebeurt?

De bomen zijn na hun wandeling door de binnenstad op de volgende locaties in de gemeente Leeuwarden geplant:

  • Bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette (een actie in het kader van klimaatadaptatie; aanpak wateroverlast en hittestress).
  • Middelsee en Zuidlanden (nieuwe wijken).
  • Mantgum (voormalig baggerdepot in Plan Boppeslach).
  • Waagplein (vergroenen binnenstad).
  • Leeuwarden Oost (diverse wijken).
  • Akkrum (de bomen zijn 19 augustus 2022 met de boot opgehaald. Gemeente Heerenveen heeft de bomen daarna in de buurt geplant.
  • NatuerMerke fan de Leijen (de boom werd met een skûtsje opgehaald en geplant bij De Leijen).
  • Op diverse plekken door de hele gemeente waar bomen zijn dood gegaan door essentaksterfte (bijvoorbeeld Jellum, Miedum, Goutum, Leeuwarden, Jirnsum, Wergea, Jorwert, Swichum, Friens).
  • Door Arcadia zijn er nog 100 bomen op verschillende plekken geplant.

Ga naar de website groenleeftinleeuwarden als u meer wil weten over de bomen van Bosk.