Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan Verzoek voor inzage in een vergunning of bouwdossier en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Vergunning of bouwdossier inzien op donderdagavond na 17:00 uur?

Dat kan. Vermeld dit op het formulier ‘Verzoek voor inzage in een vergunning of bouwdossier’. Wij zorgen dat de vergunning of het dossier voor u klaar ligt.