Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan Verzoek voor inzage in een vergunning of bouwdossier en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Vergunning of bouwdossier inzien op donderdagavond na 17.00 uur?

Dat kan. Vermeld dit op het formulier ‘Verzoek voor inzage in een vergunning of bouwdossier’. Wij zorgen dat de vergunning of het dossier voor u klaar ligt.