Inhoudsopgave:

Geveltuin aanleggen

Een geveltuin is een smalle tuin langs de gevel van particuliere woningen op gemeente grond.

Spelregels voor het aanleggen

 • De breedte is ongeveer 1 tot 1,5 tegel (30 a 45 cm).
 • Er moet 1.20 meter loopruimte overblijven.
 • Verwijderde klinkers kunt u gebruiken als opsluiting tuintje door ze rechtop te zetten.
 • Als u bij graafwerk kabels en leidingen tegenkomt neem dan contact op met huisbaas, gemeente of nutsbedrijf.
 • Houdt goten en ontluchtingsroosters in de gevel vrij.
 • Voorkom overlast overhangende takken en ander groen.
 • De grond waarin de geveltuin wordt aangelegd blijft eigendom van de Gemeente Leeuwarden.
 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond waarin zich de geveltuin bevindt.

Geveltuin aanvragen of opzeggen

Vul het digitale formulier in.

Wilt of kunt u het niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download dan het volgende formulier en vul in:

Geveltuin, boomspiegel, openbaar groen, plantenbak of bank (PDF, 61.32 KB)

Boomspiegel adopteren

Een boomspiegel is de plek rondom de stam van de boom. U kunt hier uw eigen tuintje creëren.

Als u een boomspiegel heeft geadopteerd, dan wordt er een herkenningstegel bij uw boomspiegel neergelegd. Op deze manier wordt uw boomspiegel niet verwijderd.

Spelregels voor het aanleggen

 • Controleer of de grond goed genoeg is. Verbeter deze zo nodig.
  De boomspiegel mag maximaal 25 cm opgehoogd worden.
  Let er bij het graven op dat de boomwortels niet beschadigd worden.
  Geef regelmatig water. Een boomspiegel is vaak een droge plek.

Boomspiegel adopteren of opzeggen

Vul het digitale formulier in.

Wilt of kunt u het niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download dan het volgende formulier en vul in:

Geveltuin, boomspiegel, openbaar groen, plantenbak of bank (PDF, 61.32 KB)

Plantenbak plaatsen

Zorg voor draagvlak

Als u een plantenbak wilt gaan plaatsen, vraag dan eerst uw buren wat zij ervan vinden. Als zij niet akkoord gaan met het plaatsen van een plantenbak, kan uw initiatief niet doorgaan. Zonder draagvlak kan een plantenbak tot problemen leiden en dat wil niemand.

Welke plantenbak gebruik ik?

 • Plaats een bak die goed past in de omgeving. De grootte van de bak is maximaal 1 x 1 x 1 meter.
 • Op de bak moet reflectie worden aangebracht zodat deze in het donker zichtbaar is voor alle weggebruikers.
 • De bak moet zodanig gemaakt zijn, dat deze verplaatsbaar is (eventueel met een heftruck).

Waar plaats ik de plantenbak?

 • Voor voetgangers is het nodig dat er 1.20 meter loopruimte overblijft op een trottoir/voetgangersgebied.
 • De bak mag niet worden geplaatst in de looproute voor blinden en slechtzienden.
 • Er moet een afstand van tenminste 2 meter worden vrijgehouden tot:
  • De hoek van de straat.
  • Voetgangersoversteekplaatsen en bushaltes.
  • Bomen en groenvoorzieningen (heggen, plantsoenen en grasveldjes) in verband met het (machinaal) onderhoud van deze voorzieningen.
 • De toegang tot naastliggende en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven moet worden vrijgehouden.
 • Een afstand van tenminste 1 meter moet worden vrijgehouden tot objecten zoals ondergrondse en bovengrondse brandkranen, afsluiters en verdeelkasten van nutsbedrijven e.d.
 • Straatgoten en kolken moeten vrijgehouden worden voor het kunnen afvoeren van regenwater.
 • Voor de binnenstad gelden, in verband met de beperkte ruimte en beschermd stadsgezicht, aanvullende regels. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Wie onderhoudt de plantenbak?

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de plantenbak.
Voorkom overlast door overhangende takken en ander groen.

Waar moet ik verder rekening mee houden?

 • De grond waarop de plantenbak staat blijft eigendom van de Gemeente Leeuwarden.
 • Duidelijk moet zijn wie de initiatiefnemer is en of deze de spelregels kent.
 • Als de grond nodig is voor andere zaken, kan de bak na berichtgeving aan de initiatiefnemer, worden verwijderd.
 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de grond waarop de plantenbak zich bevindt. De plantenbak kan hiervoor worden verplaatst door de Buitendienst, of desbetreffende aannemer.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade bij het verplaatsen van de bakken.
 • De bak kan, als er niet wordt voldaan aan de spelregels “plantenbak”, zonder verder overleg worden verwijderd.

Plantenbak aanvragen of opzeggen

Vul het digitale formulier in.

Wilt of kunt u het niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download dan het volgende formulier en vul in:

Geveltuin, boomspiegel, openbaar groen, plantenbak of bank (PDF, 61.32 KB)

Groen adopteren

Openbaar groen adopteren

In bepaalde situaties is het mogelijk om een stukje gemeentegrond (max. 50 m2), ofwel openbaar groen te onderhouden. U kunt deze ruimte gebruiken om bijvoorbeeld mooie bloemen of planten in te zetten. De grond blijft wel eigendom van de gemeente. Hieronder leest u de spelregels.

Zorg voor draagvlak

Indien u een stukje openbaar groen wilt inrichten en onderhouden, vraag dan eerst uw buren / mensen uit de directe omgeving wat zij ervan vinden. Als zij niet akkoord gaan met het anders inrichten en onderhouden van groen waar ze zicht op hebben, kan uw initiatief helaas niet doorgaan. Zonder draagvlak kan het tot problemen leiden en dat wil niemand.

Waar moet u aan voldoen?

Het openbaar groen moet zijn publieke functie behouden. Het mag niet als privé ruimte worden gebruikt of dusdanig worden ingericht dat het niet meer publiek lijkt;

 • De grond mag niet worden verhuurd, in onderhuur of voor enig gebruik worden afgestaan aan derden.
 • Er mogen geen opstallen, hekwerken en/of andere elementen worden geplaatst die de toegang voor derden belemmeren.
 • Er mag geen overlast aan derden, bijvoorbeeld aan omwonenden, worden veroorzaakt.
 • De grond mag niet worden betegeld. Het moet zijn groenfunctie behouden.
 • Er mogen geen diep wortelende bomen en/of struiken worden aangeplant. Dit in verband met kabels en leidingen.
 • De gemeente of nutsbedrijven mogen de locatie betreden altijd en indien nodig grondwerkzaamheden uit te voeren.
 • Houd straatgoten en kolken vrij voor het afvoeren van regenwater.
 • Voor de binnenstad gelden, in verband met de beperkte ruimte en beschermd stadsgezicht, aanvullende regels. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Wat u verder moet weten

 • De grond blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden.
 • Als de grond nodig is voor andere zaken, neemt de gemeente na berichtgeving aan de initiatiefnemer, het onderhoud weer terug in eigen beheer.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u bij het onderhoud ondervindt.
 • Indien er niet wordt voldaan aan de spelregels “adoptie groen”, kan het initiatief door de gemeente worden stopgezet en neemt de gemeente het onderhoud terug in eigen beheer.
 • Voeg bij uw aanvraag een kaartje/plattegrond van het stukje grond dat u wilt onderhouden (google maps).
 • Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een witte tegel geplaatst als teken dat het onderhoud door de bewoner zelf gebeurt.
 • Als u besluit u om het openbaar groen niet langer te onderhouden dan horen we dit graag vooraf. Neem contact op met de gemeente via bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Openbaar groen adopteren of opzeggen

Vul het digitale formulier in.

Wilt of kunt u het niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download dan het volgende formulier en vul in: