Inhoudsopgave:

Doel

Het belangrijkste doel van het beleid wonen met zorg is dat u als inwoner van de gemeente Leeuwarden, ook als u meer zorg nodig heeft, zelfstandig kunt blijven wonen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u de zorg zo dichtbij mogelijk bij uw eigen omgeving kunt ontvangen én dat deze zorg goed vol te houden is voor de hulpverleners. Om dit doel te te bereiken, werken we in Leeuwarden met drie type ‘zones’: Basis, plus en top. In een zone basis is de zorg op afspraak, in een zone plus is de zorg dichtbij en in een zone top is de zorg altijd aanwezig.

De zones

Zone basis

In een zone basis woont u zelfstandig, in een woning die niet perse zorggeschikt is. Er is zorg op afspraak mogelijk en er is een plek om andere buurtbewoners te ontmoeten. Het uitgangspunt is dat iedereen die in een dorp of wijk woont, in ieder geval de voorzieningen van een zone basis heeft.

Zone plus

In de zone plus woont u, net als in een zone basis, ook zelfstandig en is de zorg op afspraak. Hier zijn meer hulpverleners in de buurt, dus is wat extra ondersteuning dichtbij. Daarnaast zijn er in de zone plus geclusterde woningen. Hier kunt u zelfstandig blijven wonen ook als de zorgvraag toeneemt. We zetten ons in om de zones plus zo goed mogelijk over te gemeente te spreiden, zodat een geclusterde woning nooit ver weg is.

Zone top

Heeft u veel zorg en ondersteuning nodig? In een zone top is er 24 uur en specialistische zorg beschikbaar. Hier kunt u zelfstandig in een woning wonen of niet zelfstandig in een zorginstelling. De zones top zijn op een paar plekken in de gemeente beschikbaar. Veel zorginstellingen in deze zones hebben een opknapbeurt nodig om ze in de toekomst te kunnen gebruiken.

In de drie zones basis, plus en top stimuleren we dat vitale buurtbewoners meer naar minder vitale buurtbewoners omkijken. Daarnaast zetten we in om de zorg en ondersteuning per gebied slimmer te verdelen onder de hulpverleners. Tot slot willen we ervoor zorgen dat er straks voldoende geclusterde woningen zijn, waar u ook met een zorgvraag langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het streven is om tot en met 2040 tenminste 1.100 geclusterde woningen bij te bouwen.

Reageren op het beleidskader

Het beleidskader Wonen met zorg inclusief de bijlagen: Opgaven ouderen en opgaven aandachtsgroepen, liggen van maandag 13 mei tot en met maandag 24 juni ter inzage op het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Bent u het met bepaalde punten niet eens? Dan kunt u uw reactie geven door een officiële zienswijze in te dienen. De reacties worden door het college van burgemeester en wethouders meegenomen als het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning

  • Van 13 mei tot en met 24 juni ligt het beleidskader ter inzage.
  • In september of oktober wordt het beleidskader voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij stellen het kader vast.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wonen@leeuwarden.nl of neem contact op met de gemeente Leeuwarden.