Inhoudsopgave:

Wanneer kunt u uw erfpachtperceel aankopen?

Als erfpachter kunt u in bijna alle gevallen het zogenaamde ‘blote eigendom’ van uw erfpachtperceel(-en) aankopen. U wordt dan eigenaar van de grond en daardoor hoeft u niet jaarlijks een geldbedrag (de canon) te betalen.

Uitzondering

Uitzondering hierop zijn erfpachters in een appartementencomplex. In dit geval heeft u niet een zelfstandig erfpachtrecht maar een onverdeeld aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht.

Erfpachters van een appartementencomplex kunnen alleen het ‘blote eigendom’ kopen als iedere erfpachter gelijktijdig meedeelt en bereid is het gehele erfpachtperceel te kopen.

Hoe verder?

Als uw perceel in aanmerking komt voor het aankopen, dan ontvangt u binnen 2 weken een aanbiedingsbrief van de gemeente. In deze brief staat:

  • Wat u moet betalen.
  • De voorwaarden waaronder u uw erfpachtperceel kunt aankopen.
  • Hoe de afkoopprocedure verder verloopt.

Verzoek indienen

Vraag het ‘Verzoek tot aankoop erfpachtgrond’ digitaal aan.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download formulier Verzoek tot aankoop erfpachtgrond (PDF, 169.35 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wet- en regelgeving

  • Burgerlijk Wetboek Boek 5, art. 85 t/m 100
  • Algemene Erfpachtsbepalingen 1917
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1982

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.