Inhoudsopgave:

Wanneer kunt u uw erfpachtgrond aankopen

Als erfpachter kunt u in bijna alle gevallen het zogenaamde ‘blote eigendom’ van uw erfpachtgrond(-en) aankopen. U wordt dan eigenaar van de grond en daardoor hoeft u niet jaarlijks een geldbedrag (de canon) te betalen.

Komt uw grond in aanmerking voor het aankopen?

Dan ontvangt u binnen 2 weken een aanbiedingsbrief van de gemeente. In deze brief staat:

  • Wat u moet betalen.
  • De voorwaarden waaronder u uw erfpachtperceel kunt aankopen.
  • Hoe de afkoopprocedure verder verloopt.

Wanneer kunt u uw erfpachtgrond niet aankopen?

Als u erfpachter bent in een appartementencomplex. In dit geval heeft u niet een zelfstandig erfpachtrecht maar een onverdeeld aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Erfpachters van een appartementencomplex kunnen alleen het ‘blote eigendom’ kopen als iedere erfpachter gelijktijdig meedeelt en bereid is het gehele erfpachtgrond te kopen.

Verzoek indienen

Vraag het ‘Verzoek tot aankoop erfpachtgrond’ digitaal aan.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download formulier Verzoek tot aankoop erfpachtgrond (PDF, 169.35 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Algemene Erfpachtsbepalingen 1917
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1982