Snel naar:

Wat u moet weten

Als erfpachter kunt u in bijna alle gevallen het zogenaamde ‘blote eigendom’ van uw erfpachtperceel(-en) aankopen. U wordt dan volledig eigenaar van de grond en daarmee vervalt de verplichting om jaarlijks een geldbedrag (de canon) te betalen.

Uitzondering hierop geldt voor erfpachters in een appartementencomplex: Een appartementsgerechtigde (erfpachter) heeft geen zelfstandig erfpachtrecht maar een onverdeeld aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Erfpachters van een appartementencomplex kunnen alleen het ‘blote eigendom’ kopen als iedere erfpachter gelijktijdig meedeelt en bereid is het gehele erfpachtperceel te kopen.

Als uw perceel voor afkoop in aanmerking komt, ontvangt u binnen 2 weken een aanbiedingsbrief van de gemeente. Daarin staan de koopsom en de voorwaarden waaronder u kunt aankopen. In de brief staat ook hoe de afkoopprocedure verder verloopt.

Verzoek indienen

  • Schriftelijk indienen:​​​​​

Verzoek tot aankoop erfpachtgrond (PDF, 169.35 KB)

Wet- en regelgeving

  • Burgerlijk Wetboek Boek 5, art. 85 t/m 100
  • Algemene Erfpachtsbepalingen 1917
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965
  • Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1982

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.