Inhoudsopgave:

Meer informatie?

Voor meer informatie over ondersteuning vanuit de Wmo, kunt u terecht bij een medewerker van de gemeente Leeuwarden. Of u kunt naar de buurt- en dorpskamers. Maak hiervoor een afspraak. Hier zijn vrijwilligers en beroepskrachten van Amaryllis aanwezig. Zij kijken samen met u welke ondersteuning past bij uw situatie.

 

In de PGB informatiefolder kunt u meer lezen over de voorwaarden, taken en regels voor een PGB. Ook leest u hierin wat u moet doen om een PGB te regelen:

 

Meer informatie over de Wmo vindt u op pagina Wmo.