Snel naar:

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het volgende formulier en vul in:

Winkeltijden ontheffing aanvragen (PDF, 133.73 KB)

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Standaard openingstijden voor hele gemeente Leeuwarden

  • Maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur.
  • Zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Openingstijden op feestdagen

  • Op Goede Vrijdag, Dodenherdenking (4 mei) en Kerstavond (24 december) mogen winkels open van 06.00 tot 19.00 uur.
  • Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn gewone werkdagen. Winkels mogen open van 06.00 tot 22.00 uur.
  • Op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag moeten winkels gesloten blijven.
  • Op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag mogen winkels open van 06.00 tot 22.00 uur.
  • Als Kerstavond (24 december) en Oudejaarsdag (31 december) op een zondag vallen, mogen winkels open van 06.00 tot 18.00 uur.

Een winkeltijdenontheffing op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

De gemeente kan een persoonlijk ontheffing geven aan een winkel. De winkel mag dan toch open tussen 22.00 en 6.00 uur op werkdagen.

De gemeente weigert de ontheffing, als de afwijkende openingstijden voor teveel overlast zorgen voor de woonsituatie en leefsituatie. Of voor de openbare orde in de omgeving van de winkel.

Een winkeltijdenontheffing op feestdagen 

Winkels zijn gesloten op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Als er een bijzondere en tijdelijke gelegenheid is, kan de gemeente een ontheffing geven. Bijvoorbeeld voor een lustrumviering of de (her)opening van een winkel. De winkel mag dan open van 06.00 tot 22.00 uur.

Kosten

Een winkeltijdenontheffing kost € 42,91

Wet- en regelgeving

  • Winkeltijdenwet
  • Verordening winkeltijden Leeuwarden
  • Vrijstellingsbesluit winkeltijdenwet

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.