Inhoudsopgave:

Wat zijn participatieactiviteiten?

Participatieactiviteiten zijn activiteiten die sociaal nut hebben. Het mag geen werk zijn waar u voor betaald wordt.

Voorbeelden van participatieactiviteiten

Activiteiten bij een vrijwilligersorganisatie, wijkvereniging of verzorgingshuizen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U kunt de premie één keer per jaar aanvragen.
 • U heeft een jaar lang participatieactiviteiten gedaan.
 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U ontvangt een uitkering van de gemeente Leeuwarden.
 • U bent ouder dan 27 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.

Wanneer heeft u geen recht op participatiepremie?

 • Als u alleen mantelzorg geeft.
 • Als u een vrijwilligersvergoeding ontvangt voor uw activiteiten.
 • Als u parttime werkt naast uw participatieactiviteiten.
 • Als u een re-integratietraject naar werk volgt.
 • Als u met een indicatie dagbesteding volgt.
 • Als u het afgelopen jaar al een participatiepremie heeft ontvangen.

Aanvragen participatiepremie

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag de participatiepremie binnen 3 maanden aan.

 • Vraag de participatiepremie digitaal aan. U heeft DigiD nodig.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het volgende formulier en vul in:

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.