Inhoudsopgave:

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier participatiepremie (PDF, 70.19 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Voorwaarden

 • U kunt de premie één keer per jaar aanvragen.
 • U heeft een jaar lang participatieactiviteiten gedaan.
 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U ontvangt een uitkering van de gemeente Leeuwarden.
 • U bent ouder dan 27 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.

Wanneer heeft u geen recht op participatiepremie?

 • Als u alleen mantelzorg geeft.
 • Als u een vrijwilligersvergoeding ontvangt voor uw activiteiten.
 • Als u parttime werkt naast uw participatieactiviteiten.
 • Als u een re-integratietraject naar werk volgt.
 • Als u met een indicatie dagbesteding volgt.
 • Als u het afgelopen jaar al een participatiepremie heeft ontvangen.

Controleer zelf waar u recht op heeft

Doe de check via de website datgeldtvoormij. Hier kunt u zien of u recht heeft op meer regelingen en toeslagen.