Inhoudsopgave:

Premie parttimewerk

Hoeveel premie ontvang ik?

8% van het bedrag aan inkomsten dat eerder op uw uitkering gekort is, wordt weer als een premie aan u uitbetaald. Het bedrag van de premie is dus afhankelijk van uw inkomsten. Het is een onbelaste premie. Dit houdt in dat het geen gevolgen heeft voor de huurtoeslag en zorgtoeslag.

Door deze premie is het altijd goed om in deeltijd te werken met een aanvullende bijstandsuitkering.

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd.

Wat zijn de voorwaarden?

Om de premie te ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent ouder dan 27 jaar.
 • In de maanden dat u gebruik heeft gemaakt van inkomstenvrijlating, wordt geen premie opgebouwd. Meer informatie over inkomstenvrijlating vindt u op deze pagina.
 • In de maanden dat u een vergoeding voor vrijwilligerswerk heeft ontvangen (die is vrijgelaten), wordt geen premie opgebouwd.

Over welke inkomsten ontvang ik geen premie?

Over inkomsten uit vrijwilligerswerk en over inkomsten die niet zijn doorgegeven, wordt geen premie berekend.

Wanneer ontvang ik de premie?

 • De premie wordt per half jaar berekend. Dus van januari tot en met juni en van juli tot en met december.
 • De premie wordt automatisch uitbetaald als alle inkomsten over dat half jaar bekend zijn. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen.

Inkomstenvrijlating

Werkt u parttime? Ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ)? En levert u een verklaring van uw werkgever in, waaruit blijkt dat u door dat werk binnen 6 maanden uit de uitkering gaat? Dan kunt u misschien een inkomstenvrijlating krijgen.

Wat is inkomstenvrijlating?

Een gedeelte van uw inkomsten wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden.

Welke soorten zijn er?

 • Algemene inkomstenvrijlating:
  • De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.
  • Deze inkomstenvrijlating duurt maximaal 6 maanden.
 • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • 27 jaar of ouder bent.
   • Alleenstaande ouder bent.
   • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.
  • U heeft maximaal 30 maanden lang recht op deze vrijlating.
 • Inkomstenvrijlating voor mensen met een medische uren beperking:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • Een document van het UWV heeft waarin staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
   • De ‘algemene inkomstenvrijlating’ en de ‘inkomstenvrijlating alleenstaande ouder’ niet voor u gelden.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u altijd recht op deze vrijlating.

Het bruto inkomen wordt hoger door de inkomensvrijlating

Maakt u gebruik van 1 van deze vrijlatingen? Dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de huurtoeslag of zorgtoeslag. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Extra geld aanvragen?

Wilt u meer informatie, hulp of extra geld aanvragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.