Inhoudsopgave:

Premie parttimewerk

Hoe hoog is de premie?

Dit hangt af van uw inkomsten. Het gaat om 25% van het bedrag aan inkomsten dat eerder op uw uitkering gekort is. De premie is voor een periode van maximaal 2 jaar achter elkaar.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 27 jaar, tenzij u tot de doelgroep loonkostensubsidie hoort. Dan maakt leeftijd niet uit.
 • In de maanden dat u gebruik heeft gemaakt van inkomstenvrijlating, wordt geen premie opgebouwd. Meer informatie over inkomstenvrijlating vindt u op deze pagina.
 • In de maanden dat u een vergoeding voor vrijwilligerswerk heeft ontvangen (die is vrijgelaten), wordt geen premie opgebouwd.

Over welke inkomsten ontvangt u geen premie?

Over inkomsten uit vrijwilligerswerk en over inkomsten die niet zijn doorgegeven, wordt geen premie berekend.

Wanneer ontvangt u de premie?

 • De premie wordt per half jaar berekend. Dus van januari tot en met juni en van juli tot en met december.
 • De premie wordt automatisch uitbetaald als alle inkomsten over dat half jaar bekend zijn. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen.

Inkomstenvrijlating

Wanneer u parttime werkt, een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ)ontvangt en u een verklaring van uw werkgever kunt laten zien waaruit blijkt dat u door dat werk binnen 6 maanden uit de uitkering gaat? Dan kunt u misschien een inkomstenvrijlating krijgen.

Wat is inkomstenvrijlating?

Bij inkomstenvrijlating mag u een deel van uw inkomsten houden.

Welke soorten zijn er?

 • Algemene inkomstenvrijlating:
  • De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.
  • Deze inkomstenvrijlating duurt maximaal 6 maanden.
 • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • 27 jaar of ouder bent.
   • Alleenstaande ouder bent.
   • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.
  • U heeft maximaal 30 maanden lang recht op deze vrijlating.
 • Inkomstenvrijlating voor mensen met een medische uren beperking:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • Een document van het UWV heeft waarin staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
   • De ‘algemene inkomstenvrijlating’ en de ‘inkomstenvrijlating alleenstaande ouder’ niet voor u gelden.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u altijd recht op deze vrijlating.

Het bruto inkomen wordt hoger door de inkomensvrijlating

Maakt u gebruik van 1 van deze inkomstenvrijlatingen? Dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de huurtoeslag of zorgtoeslag. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, hulp of extra geld aanvragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt?

Doe de check via de website datgeldtvoormij.