Inhoudsopgave:

Premie parttimewerk

Hoeveel premie ontvang ik?

Het bedrag van de onbelaste premie is afhankelijk van uw inkomsten. Het gaat om 8% van het bedrag aan inkomsten dat eerder op uw uitkering gekort is, deze wordt weer als een premie aan u uitbetaald zonder gevolgen voor de huurtoeslag en zorgtoeslag.

 

In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent ouder dan 27 jaar.
 • In de maanden dat u gebruik heeft gemaakt van inkomstenvrijlating, wordt geen premie opgebouwd. Meer informatie over inkomstenvrijlating vindt u op deze pagina.
 • In de maanden dat u een vergoeding voor vrijwilligerswerk heeft ontvangen (die is vrijgelaten), wordt geen premie opgebouwd.

Over welke inkomsten ontvang ik geen premie?

Over inkomsten uit vrijwilligerswerk en over inkomsten die niet zijn doorgegeven, wordt geen premie berekend.

Wanneer ontvang ik de premie?

 • De premie wordt per half jaar berekend. Dus van januari tot en met juni en van juli tot en met december.
 • De premie wordt automatisch uitbetaald als alle inkomsten over dat half jaar bekend zijn. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen.

Inkomstenvrijlating

Wanneer u parttime werkt, een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ)ontvangt en u een verklaring van uw werkgever kunt laten zien waaruit blijkt dat u door dat werk binnen 6 maanden uit de uitkering gaat? Dan kunt u misschien een inkomstenvrijlating krijgen.

Wat is inkomstenvrijlating?

Bij inkomstenvrijlating mag u een deel van uw inkomsten houden.

Welke soorten zijn er?

 • Algemene inkomstenvrijlating:
  • De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.
  • Deze inkomstenvrijlating duurt maximaal 6 maanden.
 • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • 27 jaar of ouder bent.
   • Alleenstaande ouder bent.
   • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.
  • U heeft maximaal 30 maanden lang recht op deze vrijlating.
 • Inkomstenvrijlating voor mensen met een medische uren beperking:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • Een document van het UWV heeft waarin staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
   • De ‘algemene inkomstenvrijlating’ en de ‘inkomstenvrijlating alleenstaande ouder’ niet voor u gelden.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u altijd recht op deze vrijlating.

Het bruto inkomen wordt hoger door de inkomensvrijlating

Maakt u gebruik van 1 van deze inkomstenvrijlatingen? Dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de huurtoeslag of zorgtoeslag. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, hulp of extra geld aanvragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt?

Doe de check via de VoorzieningenWijzer.