Snel naar:

Gegevens havenmeester

Voor het reserveren van een ligplaats, laadplaats, of losplaats kunt u contact opnemen met havenmeester Robert Rinzema, telefoonnummer 058-2338766, e-mail robert.rinzema@leeuwarden.nl.

 

Ook voor informatie over bijvoorbeeld maximale afmetingen en diepgang schepen kunt bij hem terecht.

Laad- en loskaden

In Leeuwarden zijn diverse kaden waar u kunt laden en lossen. Een aantal kades zijn openbaar en de overige kaden bevinden zich bij bedrijven:

 • Junokade (openbare kade).
 • Lorentzkade (openbare kade).
 • Laad- en loskade firma Hoogland.
 • Loskade voor waterzuivering (slibafval).
 • Koopmans meelfabrieken.
 • Zwettehaven.
 • Van harinxmakanaal: onttinningsfabriek.
 • Container terminal “M.C.S.”.
 • Verbindingskanaal.
 • Kalkhaven.

Elektronische meldplicht zeeschepen Leeuwarden

Bezoeken van zeeschepen aan Leeuwarden worden in het PCS (Port Community System) niet meer als doorvaarder via Harlingen aangemeld, maar rechtstreeks voor de bestemmingshaven. De ligplaatsen voor zeeschepen in Leeuwarden zijn beschikbaar in het PCS. Meldingen dienen zo veel mogelijk tijdens kantooruren te worden ingediend via het PCS. Tijdens kantooruren worden de berichten actief gemonitord. Buiten kantooruren kunt u voor verwerking van uw spoedeisende melding contact op te nemen met de Verkeerspost van Port of Harlingen.

Melding aankomst/vertrek

Zodra het schip afmeert of vertrekt op de gemelde ligplaats, meldt de kapitein/schipper dit binnen 15 minuten aan de Verkeerspost van Port of Harlingen. De Verkeerspost registreert uw aankomst- en vertrektijd voor de bevoegde autoriteiten.

 • De Verkeerspost van Port of Harlingen is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0517-412512.

Meer weten

Heeft u nog vragen over of wilt u meer weten over het elektronisch melden voor Leeuwarden? Neem dan contact op met Port of Harlingen via telefoonnummer 0517-723 333 of e-mail haven@portofharlingen.nl