Inhoudsopgave:

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Hoe is er gestemd door de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Op pagina Uitslagen en processen-verbaal Tweede Kamerverkiezingen 2023 vindt u alle informatie.

Fout gemaakt?

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau, bij de telling of bij het vaststellen van de uitslag? Dien dan schriftelijk bezwaar in bij het centraal stembureau.

Europese verkiezing 23 mei 2019

Uitslagen kieskring Leeuwarden (Friese gemeenten)

Uitslagen gemeente Leeuwarden

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2017

Verkiezing Tweede Kamer 2017