Snel naar:

Welke vergunning heeft u nodig?

Als u een horecabedrijf start of overneemt heeft u een vergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar. Gaat het om bijvoorbeeld een buurthuis, clubhuis voor zowel sportverenigingen als voor studenten, dorpshuis of jeugdhonk? Dan is er sprake van een paracommerciële horecabedrijf.

Exploitatievergunning

Deze vergunning is nodig wanneer u een horecabedrijf wilt starten of overnemen, waarbij u géén alcoholhoudende drank schenkt. Ook coffeeshops en afhaalbedrijven hebben een exploitatievergunning nodig.

Wijzigt u van ondernemingsvorm? Bijvoorbeeld als u van eenmanszaak naar een BV gaat. Dan heeft u een nieuwe vergunning nodig.

Alcoholvergunning

Deze vergunning is nodig wanneer u een horecabedrijf wilt starten of overnemen, waarbij u alcoholhoudende drank schenkt. Ook slijtersbedrijven hebben een alcoholvergunning nodig.

Wijzigt u van ondernemingsvorm? Bijvoorbeeld als u van eenmanszaak naar een BV gaat. Dan heeft u een nieuwe vergunning nodig.

Terrasvergunning

Wanneer u een terras in gebruikt neemt, dan heeft u een terrasvergunning nodig. Alleen horecabedrijven mogen terrassen hebben.

Hoe kunt u een terrasvergunning aanvragen?

Bij het starten van een nieuw horecabedrijf, geeft u in uw aanvraag voor een alcoholvergunning of exploitatievergunning aan dat u een terras wilt.

Heeft u al een alcoholvergunning of exploitatievergunning? Dan vraagt u via het formulier ‘Wijziging lokaliteit(en) van een horecabedrijf’ een terras aan.

Geen terrasvergunning nodig

Heeft u een exploitatievergunning en uw terras staat volledig op eigen grond? Dan heeft u géén terrasvergunning nodig.

Wet- en regelgeving

U moet voldoen aan regels over terrassen in het Horecabeleid Leeuwarden en de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

Tijdelijke (uitbreiding) terrassen tot 1 januari 2023

De regeling voor het uitbreiden van tijdelijke terrassen (ook terrasboten), is verlengd tot 1 januari 2023. Houdt rekening met de richtlijnen van het RIVM en de spelregels van de gemeente Leeuwarden. De spelregels en het formulier vindt u hieronder:

Hoe dient u een aanvraag in?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl. Vermeld in die e-mail:

 • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bedrijfsnaam.
 • Hoe u uw directe omgeving in uw plannen hebt betrokken. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verklaring omwonenden’.
 • Stuur een duidelijke situatietekening mee, met daarop de afmetingen (lengte x breedte) van het tijdelijke terras.
 • Geef de gewenste einddatum aan. De tijdelijke terrasuitbreiding geldt tot uiterlijk 1 januari 2023
 • Hoe houdt u rekening met drukte? Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staat een protocol met tips.

Wet Bibob

Bij het aanvragen van een vergunning voor de horeca (inclusief coffeeshops), seksinrichtingen en speelautomatenhallen geldt de Wet Bibob. De Wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob) voorkomt dat criminele activiteiten ongewild en onbewust mogelijk wordt gemaakt door de gemeente. De gemeente wil malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan een gezonde en integere horecabranche.

U moet het vragenformulier Wet Bibob invullen

Dit is nodig bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning. Hiermee doet de gemeente een integriteitsonderzoek naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf zijn betrokken. In het formulier staan vragen over de financiering en zeggenschapsstructuur van uw onderneming. Ook staat aangegeven welke documenten u moet aanleveren. Paracommerciële horecabedrijven en slijtersbedrijven hoeven het vragenformulier Wet Bibob niet in te vullen.

De gemeente doet eerst eigen onderzoek

Blijkt na onderzoek dat de vergunning mogelijk gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten? Dan kan advies worden gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Hiermee wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort. Nadat het advies is ontvangen wordt een besluit genomen op de aanvraag.

Zijn er geen twijfels over de integriteit van de ondernemer of de bij de onderneming betrokken personen? Dan kan de vergunning worden verleend.

Melding wijziging leidinggevende

Bent u in het bezit van een alcoholvergunning of exploitatievergunning? Dan kunt u een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven op het aanhangsel dat hoort bij de vergunning.

Waaraan moet de nieuwe leidinggevende voldoen?

Per type vergunning worden andere eisen gesteld aan de nieuwe leidinggevende.

Exploitatievergunning

 • Is minimaal 18 jaar (21 jaar bij coffeeshops).
 • Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete).
 • Staat niet onder curatele.
Alcoholvergunning
 • Is minimaal 21 jaar.
 • Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete).
 • Staat niet onder curatele.
 • U staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.

Hoe meld ik een nieuwe leidinggevende aan?

U kunt het formulier ‘Verklaring leidinggevende’ gebruiken. Deze staat in het tabblad Formulieren. Samen met het formulier levert u een kopie legitimatiebewijs in van de nieuwe leidinggevende. Het formulier wordt ondertekend door de nieuwe leidinggevende en de vergunninghouder.

Wanneer mag de medewerker als nieuwe leidinggevende werken?

Dit mag vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Voldoet een aangemelde leidinggevende niet aan de eisen? Dan mag deze niet (alleen) meer werken als leidinggevende in het horecabedrijf of slijtersbedrijf.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Vraagt u een exploitatievergunning aan? Dan moet u als aanvrager een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit kunnen meerdere personen zijn (bijvoorbeeld bij een vennootschap onder firma). Gaat het om een werknemer die op het aanhangsel moet worden bijgeschreven? Dan is het indienen van een VOG niet nodig.

Hoe vraagt u een VOG aan?

U kunt het formulier ophalen in het gemeentehuis of u stuurt een mail naar vergunningen@leeuwarden.nl. Geef daarbij aan om welk horecabedrijf het gaat.

 • De persoon waarvoor de VOG wordt aangevraagd vult het formulier zelf in. De persoon levert het ingevulde formulier in bij de gemeente waar diegene staat ingeschreven. Bij het inleveren moet een geldig identiteitsbewijs worden meegenomen.
 • De gemeente stuurt de VOG naar het huisadres van de aanvrager van de VOG. Aan de aanvraag van een VOG zijn kosten verbonden.
 • De aanvrager moet de originele VOG inleveren bij de aanvraag exploitatievergunning.

Formulieren

Openingstijden horecabedrijven

De gemeente Leeuwarden werkt met verschillende gebieden, waarin de openingstijden zijn vastgesteld. Deze gebieden staan op de kaarten onderaan in dit tabblad.
Voor een horecabedrijf met een alcoholvergunning of een coffeeshop geldt een toelatingstijd. Dit betekent dat u vanaf dat tijdstip geen nieuwe bezoekers mag toelaten.

Voor een aantal horecabedrijven is een uitzondering gemaakt. Deze staan genoemd in het Horecabeleid Leeuwarden.

Gebied 1 – Rood

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag t/m zondag van 8.00 tot 5.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 5.00 uur Maandag t/m zondag van 7.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 3.00 uur n.v.t. n.v.t.
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 5.00 uur 5.00 uur 22.00 uur

Gebied 2 – Roze

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag t/m zondag van 8.00 tot 3.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 3.00 uur Maandag t/m zondag van 7.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 2.00 uur n.v.t. n.v.t.
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 3.00 uur 3.00 uur 22.00 uur

Gebied 3 – Wit

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag t/m zondag van 8.00 tot 1.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 1.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 0.00 uur n.v.t. n.v.t.
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 1.00 uur 1.00 uur 22.00 uur

Openingstijden terrassen

Heeft u een terrasvergunning? Dan gelden hiervoor aparte openingstijden. Coffeeshops en afhaalbedrijven mogen geen terrassen in gebruik nemen. Kijk voor de gebieden in het tabblad Openingstijden horecabedrijven.

Gebied 1 en gebied 2

Alcoholvergunning Exploitatievergunning Daghoreca
Openingstijden* Maandag t/m zondag van 8.00 tot 1.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 1.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 22.00 uur

* In de maanden juni t/m september geldt een andere sluitingstijd. Het gaat om de nachten vrijdag op zaterdag & zaterdag op zondag. Hiervoor geldt een sluitingstijd tot 2.00 uur.

Gebied 3

Alcoholvergunning Exploitatievergunning Daghoreca
Openingstijden* Maandag t/m zondag van 8.00 tot 24.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 24.00 uur Maandag t/m zondag van 8.00 tot 22.00 uur

Vergunning wijzigen

Vinden er veranderingen plaats in uw horecabedrijf? Dan heeft u een nieuwe of een gewijzigde vergunning nodig.

 • Wijzigt u van ondernemingsvorm? Bijvoorbeeld als u van eenmanszaak naar een BV gaat. Dan heeft u een nieuwe vergunning nodig.
 • Wilt u een nieuwe leidinggevende aanmelden? Ga dan naar het tabblad ‘Melding wijziging leidinggevende’.
 • Gaat u de inrichting wijzigen? Bijvoorbeeld door een verbouwing of uitbreiding van uw horecabedrijf. Dan moet u dit melden. Gebruik hiervoor het formulier ‘aanvraag/wijziging van lokaliteit(en)/terras van een horecabedrijf’.
 • Wilt u een nieuw terras exploiteren of een terras wijzigen? Dan moet u dit melden. Gebruik hiervoor het formulier ‘aanvraag/wijziging van lokaliteit(en)/terras van een horecabedrijf’.

U stopt als ondernemer

Stopt u als ondernemer met uw horecabedrijf? Wilt u dan de gemeente dit binnen 1 week laten weten? Dit kan door een email te sturen naar vergunningen@leeuwarden.nl.

Kosten

U dient een aanvraag of wijziging in? Dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze staan in de Legesverordening Leeuwarden. Hierbij een overzicht.

Aanvraag exploitatievergunning

 • Aanvraag: € 521,38
 • Melding wijziging leidinggevende: € 99,96
 • Wijziging van de vergunning: € 99,96

Aanvraag alcoholvergunning

 • Aanvraag: € 514,25
 • Melding wijziging leidinggevende: € 99,96
 • Wijziging van de vergunning: € 99,96

Aanvraag terrasvergunning

 • Aanvraag: € 425,29
 • Wijziging van de vergunning: € 318,94

Uw terras staat op gemeentegrond?

Dan zijn hier kosten aan verbonden. Er zijn twee zones met verschillende prijzen. Deze staan in de Verordening precariobelasting Leeuwarden. Hierbij een overzicht.

 • Zone 1 € 39,02 per m2 per jaar
 • Zone 2 € 10,68 per m2 per jaar

Kaart precariobelastingen zone terrassen (PDF, 2.25 MB)

Wet- en regelgeving

 • Alcoholwet
 • Alcoholbesluit
 • Alcoholregeling
 • Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
 • Horecabeleid Leeuwarden
 • Beleidslijn Bibob
 • Coffeeshopbeleid Leeuwarden
 • Legesverordening gemeente Leeuwarden
 • Verordening precariobelasting gemeente Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u vinden op Overheid.nl.