Inhoudsopgave:

Exploitatievergunning of alcoholvergunning?

Dit hangt af van of u wel of geen alcohol schenkt.
Lees ook de informatie door onder kopje ‘Wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob)’.

Exploitatievergunning

U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen, waarin u geen alcohol schenkt. Ook coffeeshops en afhaalbedrijven hebben een exploitatievergunning nodig. Meer informatie vindt u in het document exploitatievergunning horecabedrijf starten.

Hoe aanvragen?

Download de volgende formulieren en vul in:

Aanvraag Exploitatievergunning horecabedrijf (inclusief coffeeshop)

Aanvraag/verlenging gedoogverklaring voor coffeeshops

Vragenformulier Wet Bibob

Toelichting Wet Bibob Gemeente Leeuwarden

Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning nodig als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen, waarin u wel alcoholhoudende drank schenkt. Ook slijtersbedrijven hebben een alcoholvergunning nodig. Meer informatie vindt u in het document alcoholvergunning slijtersbedrijf.

Hoe aanvragen (commercieel horecabedrijf)?

Meer informatie vindt u in het document alcoholvergunning horecabedrijf starten.

 

Download de volgende formulieren en vul in:

Aanvraag vergunning Alcoholwet – model A
Bijlage bij Aanvraagformulier Alcoholwet

Vragenformulier Wet Bibob

Toelichting Wet Bibob Gemeente Leeuwarden

Hoe aanvragen (paracommercieel horecabedrijf)?

Meer informatie vindt u in het document alcoholvergunning horecabedrijf starten (paracommercieel).

 

Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraag vergunning Alcoholwet – model B

Bijlage bij Aanvraagformulier Alcoholwet

Terrasvergunning

Neemt u een terras in gebruik? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Alleen horecabedrijven mogen terrassen hebben.

Hoe aanvragen?

Bij het starten van een nieuw horecabedrijf zet u in uw aanvraag dat u een terras wilt.

Heeft u al een alcoholvergunning of exploitatievergunning?

Wilt u het bestaande terras uitbreiden of verkleinen? Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraag/wijziging van lokaliteit(en)/terras van een horecabedrijf

Terras op eigen terrein?

Heeft u een exploitatievergunning en staat het terras volledig op eigen grond? Dan heeft u geen terrasvergunning nodig.

Tijdelijke (uitbreiding) terrassen tot 1 januari 2024

Meer informatie vindt u op pagina ‘Tijdelijke (uitbreiding) terrassen tot 1 januari 2024

Wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob)

De Wet Bibob zorgt ervoor dat criminele activiteiten niet ongewild en onbewust mogelijk worden gemaakt door de gemeente. De gemeente wil geen onbetrouwbare horecaondernemers. Alleen maar gezonde en eerlijke horecabedrijven.

Als u een vergunning aanvraagt voor een horecabedrijf (inclusief coffeeshops), seksinrichting of speelautomatenhal, krijgt u te maken met de Wet Bibob.

Vragenformulier Wet Bibob invullen

Vraagt u een exploitatievergunning of alcoholvergunning aan? Dan vult u ook het ‘Vragenformulier Wet Bibob’ in. Daar hoort de ‘Toelichting Wet Bibob Gemeente Leeuwarden’ bij. Beide documenten en uitleg vindt u onder kopje ‘Exploitatievergunning of alcoholvergunning?’ op deze pagina.

Hebt u een slijtersbedrijf of een paracommercieel horecabedrijf?

Dan hoeft u het vragenformulier Wet Bibob niet in te vullen.

Wat gebeurt er met het vragenformulier Wet Bibob?

Met de gegevens die u invult op het vragenformulier, doet de gemeente een integriteitsonderzoek naar uw bedrijf en de mensen die daarbij horen. Blijkt uit dat onderzoek dat u de vergunning misschien gaat gebruiken voor criminele activiteiten? Dan vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob. Dat betekent dat u 8 tot 12 weken langer moet wachten op uw vergunning.

Zijn er geen twijfels (meer) over de integriteit van de ondernemer of andere mensen die bij het bedrijf horen? Dan kan de vergunning worden verleend.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vraagt u een exploitatievergunning aan? Dan moet u als aanvrager een VOG aanvragen. Dit kunnen meerdere personen zijn. Bijvoorbeeld bij een vennootschap onder firma.

Hoe aanvragen?

Haal een formulier op bij het Gemeentehuis. Of stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl. Vermeld om wat voor soort horecabedrijf het gaat.

Wilt u een werknemer bijschrijven op het aanhangsel van de vergunning?

Dan hoeft deze werknemer geen VOG aan te vragen.

Regels voor het invullen van de VOG

 • De persoon voor wie de VOG nodig is, vult het formulier zelf in. Deze persoon levert het ingevulde formulier in bij de eigen gemeente. Neem bij het inleveren een geldig identiteitsbewijs mee. Een VOG aanvragen kost geld.
 • De gemeente stuurt de VOG naar het huisadres van de persoon die de VOG heeft aangevraagd.
 • De aanvrager moet de originele VOG inleveren bij de gemeente Leeuwarden.

Melding wijziging leidinggevende

Hebt u een alcoholvergunning of exploitatievergunning? Dan kunt u een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven op het aanhangsel van de vergunning.

Download het volgende formulier en vul in:

Formulier verklaring leidinggevende

Per type vergunning gelden andere eisen voor de nieuwe leidinggevende

Eisen voor een (nieuwe) leidinggevende bij een exploitatievergunning

 • Minimaal 18 jaar (21 jaar bij coffeeshops).
 • Geen slecht levensgedrag. Bijvoorbeeld een gevangenisstraf en/of geldboete.
 • Staat niet onder curatele.

Eisen voor een (nieuwe) leidinggevende bij een alcoholvergunning

 • Minimaal 21 jaar.
 • Geen slecht levensgedrag. Bijvoorbeeld een gevangenisstraf en/of geldboete.
 • Staat niet onder curatele.
 • Ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.

Wanneer mag de medewerker als nieuwe leidinggevende werken?

Zodra u van ons hoort dat wij het formulier ‘Verklaring leidinggevende’ hebben gekregen. Voldoet een aangemelde medewerker niet aan de eisen voor een leidinggevende? Dan mag deze medewerker alleen niet meer werken als leidinggevende in het bedrijf.

Openingstijden horecabedrijven

De gemeente Leeuwarden werkt met verschillende gebieden. Die hebben ieder hun eigen openingstijden.

Plattegrond sluitingstijden Leeuwarden

Plattegrond sluitingstijden Grou

Voor een horecabedrijf met een alcoholvergunning of een coffeeshop geldt een uiterste toelatingstijd. Vanaf dat tijdstip mag u geen nieuwe bezoekers meer toelaten.

Voor een aantal horecabedrijven heeft de gemeente een uitzondering gemaakt. Deze staan genoemd in het Horecabeleid Leeuwarden. Het Horecabeleid Leeuwarden vindt u onder kopje ‘Wet- en regelgeving’ onderaan deze pagina.

Gebied 1 – Rood

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 05.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 05.00 uur Maandag tot en met zondag van 07.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 03.00 uur Niet van toepassing Niet van toepassing
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 05.00 uur 05.00 uur 22.00 uur

Gebied 2 – Roze

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 03.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 03.00 uur Maandag tot en met zondag van 07.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 02.00 uur Niet van toepassing Niet van toepassing
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 03.00 uur 03.00 uur 22.00 uur

Gebied 3 – Wit

Alcoholvergunning of coffeeshop Exploitatievergunning Daghoreca en afhaalbedrijven
Openingstijden Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 01.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 10.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur
Geen nieuwe bezoekers toelaten vanaf 00.00 uur Niet van toepassing Niet van toepassing
Horecabedrijf moet dicht en leeg zijn 01.00 uur 01.00 uur 22.00 uur

 

Openingstijden terrassen

Heeft u een terrasvergunning? Dan gelden hiervoor aparte openingstijden.
Coffeeshops en afhaalbedrijven mogen geen terrassen hebben.

Plattegrond sluitingstijden Leeuwarden

Plattegrond sluitingstijden Grou

Gebied 1 (rood) en gebied 2 (roze)

Alcoholvergunning Exploitatievergunning Daghoreca
Openingstijden* Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 01.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 01.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur

* In de maanden juni tot en met september geldt een andere sluitingstijd. In de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is de sluitingstijd 02.00 uur.

Gebied 3 (wit)

Alcoholvergunning Exploitatievergunning Daghoreca
Openingstijden Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 00.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 00.00 uur Maandag tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur

Verandert er iets in uw horecabedrijf?

Dan heeft u een nieuwe of een aangepaste vergunning nodig.

Wijzigt uw ondernemingsvorm?

Bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV. Vraag een nieuwe vergunning aan.

Gaat u verbouwen of uitbreiden met een extra lokaliteit?

Bijvoorbeeld een extra bovenverdieping. Meld dit via formulier ‘Aanvraag/wijziging van lokaliteit(en)/terras van een horecabedrijf’ onder kopje ‘Terrasvergunning’ op deze pagina.

U stopt als ondernemer

Wij horen dit graag binnen 1 week na het moment van stoppen. Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl.

Melden bijeenkomst persoonlijke aard

U mag als paracommercieel horecabedrijf maximaal 4 bijeenkomsten per jaar organiseren. Deze bijeenkomsten moeten van persoonlijke aard zijn. Bijvoorbeeld een bruiloft, feest, receptie, jubileum, verjaardag of condoleancebijeenkomst. Deze bijeenkomsten vallen buiten de normale activiteiten van uw horecabedrijf.

Hoe melden?

Geef uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst uw melding digitaal door.

Wilt of kun tu niet digitaal melden?

Download dan het volgende formulier en vul in:

Meldingformulier bijeenkomsten van persoonlijke aard

Kosten

Exploitatievergunning

 • Aanvraag € 594,73
 • Melding wijziging leidinggevende € 114,02
 • Wijziging van de vergunning € 114,02

Alcoholvergunning

 • Aanvraag € 586,60
 • Melding wijziging leidinggevende € 114,02
 • Wijziging van de vergunning € 114,02

Terrasvergunning

 • Aanvraag € 485,12
 • Wijziging van de vergunning € 363,81

Staat uw terras op gemeentegrond?

Dan moet u hiervoor betalen. Er zijn 2 zones met verschillende prijzen.

Kaart precariobelastingen zone terrassen (PDF, 2.25 MB)

 • Zone 1 € 40,93 per m2 per jaar
 • Zone 2 € 11,20 per m2 per jaar

Wet- en regelgeving

 • Alcoholwet
 • Alcoholbesluit
 • Alcoholregeling
 • Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
 • Horecabeleid Leeuwarden
 • Beleidslijn Bibob
 • Coffeeshopbeleid Leeuwarden
 • Legesverordening gemeente Leeuwarden
 • Verordening precariobelasting gemeente Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u vinden op Overheid.nl.