Inhoudsopgave:

Wat neemt u mee naar het gemeentehuis?

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken. Wij maken hier een kopie van.
  • Een legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.

U kunt het document direct meenemen.

Wat kan niet bij de gemeente worden gewaarmerkt?

Een diploma of getuigschrift. Ga hiervoor naar:

Kosten

€ 10,40.