Inhoudsopgave:

Wat neemt u mee naar het Gemeentehuis?

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken. Wij maken hier een kopie van.
  • Een legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.

U kunt het document meteen meenemen.

Wat kan niet bij de gemeente worden gewaarmerkt?

Een diploma of getuigschrift. Ga hiervoor naar

Kosten

Basisregistratie personen (BRP)

Waarmerking/echtheidsverklaring € 10,40