Inhoudsopgave:

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV. Mensen met een arbeidsbeperking staan in dit register. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen.

Mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister, maken meer kans op een baan.

Doorgeven dat u in het doelgroepregister staat

U kunt uzelf niet aanmelden in het doelgroepregister. Dit wordt voor u gedaan door bijvoorbeeld het aanvragen van een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ bij het UWV.
Op website Werk.nl kunt u doorgeven dat u in het doelgroepregister staat. Log in met uw DigiD en ga naar ‘Mijn CV’. Vink de optie ‘Banenafspraak’ aan.

Loonkostensubsidie aanvragen

Informatie voor de werkgever

Als werkgever kunt u een werknemer in dienst nemen met loonkostensubsidie. U hebt recht op deze subsidie als de werknemer niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Dit heet de ‘verdiencapaciteit’. Een gecertificeerde medewerker (een loonwaarde expert) bepaalt in overleg met u wat de loonwaarde van de werknemer is.

Het deel van het wettelijk minimumloon dat de werknemer niet zelfstandig kan verdienen, is het bedrag dat u als werkgever krijgt als loonkostensubsidie.

Informatie voor de werknemer

 • Aan het werk
  • Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij u past.
 • Aanvragen loonkostensubsidie
  • Wil uw werkgever graag dat u blijft? Krijgt u een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over u aan de gemeente. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, hoeveel uur u gaat werken of wanneer u begint met werken.
 • Onderzoek
  • Er komt iemand langs om te kijken hoe u uw werk doet. Deze persoon bepaalt uw loonwaarde. Dit is een ander woord voor hoe snel u werkt en hoe u werkt.
 • Gesprek met gemeente
  • Iemand van de gemeente komt langs op uw werk. Samen met uw werkgever en de medewerker van de gemeente bespreekt u de uitkomst van het onderzoek.

Andere hulp en ondersteuning (werkgever)

 • Neemt u iemand in dienst die in het doelgroepregister staat? Dan kunt u vergoedingen aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. Bijvoorbeeld:
  Een vergoeding voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen, aangepast toilet of een brailleleesregel.
 • Een extra verzekering aanvragen (no-riskpolis). Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de uren dat uw werknemer ziek is.
 • U kunt elk jaar geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het ‘lage-inkomensvoordeel’ (LKV). U vraagt het LKV aan via de aangifte loonheffingen via de Belastingdienst.
 • U kunt elk jaar geld krijgen als u werknemers in dienst neemt die moeilijk aan het werk komen. Dit is het ‘loonkostenvoordeel’ (LIV).

Andere hulp en ondersteuning (werknemer)

Aanpassen werkplek

Bijvoorbeeld voor een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen, of een brailleleesregel.

Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en het werk dat u doet.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.