Snel naar:

Wanneer kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV.

Doelgroepregister

Wie staan in het doelgroepregister?

Mensen met een met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen.

Hoe aanmelden bij het doelgroepregister?

Op de website ‘Werk.nl’ kunt u aangeven dat u in het doelgroepregister staat.
Log in met uw DigiD en ga naar ‘Mijn CV’. Vink de optie ‘Banenafspraak’ aan.

Hebt u een ziekte of beperking? Als u ingeschreven staat in het doelgroepregister, maakt u meer kans op een baan.

Liever niet zichtbaar in doelgroepregister?

Dan schrijft u zich niet in. Het is niet verplicht.

Loonkostensubsidie aanvragen

Informatie voor de werkgever

Als werkgever kunt u een werknemer in dienst nemen met ‘loonkostensubsidie’. Deze subsidie ontvangt u als de werknemer niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kan verdienen.

 

De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. Dit heet de ‘verdiencapaciteit’. De loonwaarde wordt in overleg met u bepaald door een gecertificeerd medewerker.

 

Het deel dat de werknemer niet productief is, wordt in loonkostensubsidie aan u als werkgever uitgekeerd.

Informatie voor de werknemer

 • Aan het werk
  • Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij u past.
 • Aanvragen loonkostensubsidie
  • Wil uw werkgever graag dat u blijft? Krijgt u een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over u aan de gemeente. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, hoeveel uur u gaat werken of wanneer u start met werken.
 • Onderzoek
  • Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe goed u uw werk kunt doen. Deze onderzoeker bepaalt uw ‘loonwaarde’. Uw loonwaarde is een ander woord voor hoe snel u werkt en hoe u werkt.
 • Gesprek met gemeente
  • Iemand van de gemeente komt langs op uw werk. Samen met uw werkgever bespreken jullie de uitkomst van het onderzoek.

Andere mogelijkheden voor hulp en ondersteuning

Naast loonkostensubsidie zijn er meer vormen van hulp en ondersteuning:

Ondersteuning bij uw werk

Moet uw werkplek worden aangepast? Bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel? Uw werkgever kan hier een vergoeding voor aanvragen.

Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en werkzaamheden.

Vergoedingen voor de werkgever

Uw werkgever kan vergoedingen aanvragen bij het in dienst nemen van iemand die in het doelgroepregister staat:

 • De werkgever kan een extra verzekering aanvragen. Met deze ‘no-riskpolis’ krijgt uw werkgever een vergoeding voor de uren dat u ziek bent.
 • Werkgevers kunnen elk jaar geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het ‘lage-inkomensvoordeel’.
 • Werkgevers kunnen elk jaar geld krijgen als ze werknemers in te dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Dit is het ‘loonkostenvoordeel’.

Meer vragen of hulp nodig?