Inhoudsopgave:

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV. Mensen met een arbeidsbeperking staan in dit register. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen. Mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister, maken meer kans op een baan.

Doorgeven dat u in het doelgroepregister staat

U kunt uzelf niet aanmelden in het doelgroepregister. Dit wordt voor u gedaan door bijvoorbeeld het aanvragen van een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ bij het UWV. Op de website Werk.nl kunt u doorgeven dat u in het doelgroepregister staat. Log in met uw DigiD en ga naar ‘Mijn CV’. Vink de optie ‘Banenafspraak’ aan.

Loonkostensubsidie aanvragen

Informatie voor de werkgever

Als werkgever kunt u een werknemer in dienst nemen met loonkostensubsidie. U heeft recht op deze subsidie als de werknemer niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Dit heet de ‘verdiencapaciteit’. Een gecertificeerde medewerker (een loonwaarde expert) meet wat de loonwaarde van de werknemer is. Het deel van het wettelijk minimumloon dat de werknemer niet zelfstandig kan verdienen, is het bedrag dat u als werkgever krijgt als loonkostensubsidie.

Informatie voor de werknemer

 • Stap 1: Aan het werk
  • Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een (onbetaalde) proefperiode. Zo kan zowel u als de werkgever ervaren of het werk bij u past.
  • Iemand van de gemeente komt langs op uw werk (jobcoach).
 • Stap 2: Aanvraag subsidie
  • Willen u en de werkgever graag samen verder en krijgt u een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over u aan de gemeente.
 • Stap 3: Onderzoek
  • Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe u uw werk doet. Deze onderzoeker bepaalt uw ‘loonwaarde’. Uw loonwaarde is een ander woord voor hoe snel u werkt en hoe u werkt.
 • Stap 4: Gesprek met gemeente
  • Uw contactpersoon van de gemeente, meestal is dat de jobcoach, komt langs op uw werk. Samen met uw werkgever bespreken jullie de uitkomst van het onderzoek.

Andere hulp en ondersteuning (werkgever)

 • Neemt u iemand in dienst die in het doelgroepregister staat? Dan kunt u vergoedingen aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van de werkplek, een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een aangepast toilet.
 • U heeft als werkgever recht op een No-Risk polis. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding van het UWV voor de uren dat uw werknemer ziek is.
 • U kunt elk jaar geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het ‘lage-inkomensvoordeel’ (LKV). U vraagt het LKV aan via de aangifte loonheffingen via de Belastingdienst.
 • U kunt elk jaar geld krijgen als u werknemers in dienst neemt die moeilijk aan het werk komen. Dit is het ‘loonkostenvoordeel’ (LIV).

Andere hulp en ondersteuning (werknemer)

Moet uw werkplek worden aangepast?

Dan kan uw werkgever een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel of speciale schoenen.

Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld:

 • Tijdens het inwerken.
 • Bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en het werk dat u doet.
 • Gesprekken tussen u en uw werkgever.
 • Meewerken op uw werkplek.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden en vraag naar een jobcoach van team Werk.