Inhoudsopgave:

Premie parttimewerk

Hoe hoog is de premie?

De hoogte van uw premie is 25% van wat u met uw parttime werk heeft verdiend. Er is wel een maximum aan verbonden. Deze premie is per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 25% (tot het wettelijk maximum). Ieder jaar op 1 januari en 1 juli verandert dit bedrag. Er mag maximaal twee jaar achter elkaar gebruik worden gemaakt van deze premie.

Over de periode dat u een vergoeding heeft gekregen voor uw vrijwilligerswerk, ontvangt u geen premie. De hoogte van uw totale premie kan hierdoor dus veranderen.

Maakt u gebruik van inkomstenvrijlating, dan wordt deze vrijlating aangevuld met een premie van maximaal 25% voor de periode van maximaal 2 jaar.

Geef uw inkomen aan ons door

U kunt de premie voor parttime werken automatisch ontvangen als u uw inkomen aan ons doorgeeft. Hoe u dit doet, leest u op de pagina Ik heb een bijstandsuitkering en krijg inkomsten.

Voorwaarden

 • U bent 27 jaar of ouder, of
 • U bent jonger dan 27 jaar en behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

En:

 • U werkt parttime en ontvangt een bijstandsuitkering.
 • Uw inkomen is bij ons bekend.

Wanneer ontvangt u de premie?

De premie wordt ieder half jaar berekend. Dit is van januari tot en met juni en van juli tot en met december. Wij betalen de premie automatisch uit als alle inkomsten over dat half jaar bij ons bekend zijn.

Inkomstenvrijlating

Als u door uw werk binnen 6 maanden uit de uitkering kan, dan kunt u misschien een inkomstenvrijlating krijgen. Bij inkomstenvrijlating mag u een deel van uw inkomsten houden.

Om inkomstenvrijlating te kunnen krijgen ziet uw situatie er zo uit:

 • u werkt parttime;
 • u ontvangt een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) en;
 • u kunt een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u door dat werk binnen 6 maanden uit de uitkering gaat.

Welke soorten inkomstenvrijlating zijn er?

 • Algemene inkomstenvrijlating:
  • De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.
  • Deze inkomstenvrijlating duurt maximaal 6 maanden.
 • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • 27 jaar of ouder bent.
   • Alleenstaande ouder bent.
   • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.

U heeft maximaal 30 maanden lang recht op deze vrijlating.

 • Inkomstenvrijlating voor mensen met een medische uren beperking:
  • De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:
   • Een document van het UWV heeft waarin staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
   • De ‘algemene inkomstenvrijlating’ en de ‘inkomstenvrijlating alleenstaande ouder’ niet voor u gelden.

Het bruto inkomen wordt hoger door de inkomensvrijlating

Maakt u gebruik van 1 van deze inkomstenvrijlatingen? Dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de huurtoeslag of zorgtoeslag. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, hulp of extra geld aanvragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt?

Doe de check via de website datgeldtvoormij.