Inhoudsopgave:

Voorwaarden

  • De ‘Subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk’ is bedoeld voor activiteiten gericht op educatieve, sociale, recreatieve en creatieve ontwikkeling van jongeren met een verstandelijke of een lichamelijke handicap of die verblijven in een sociale achterstandssituatie in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar.
  • De regeling is van toepassing op speciaal jeugdwerk dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers (eventueel ondersteund door beroepskrachten).

Wet- en regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2.
  • Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk.

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.