Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

  • De ‘Subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk’ is bedoeld voor activiteiten gericht op educatieve, sociale, recreatieve en creatieve ontplooiing van jeugdigen met een verstandelijke of een lichamelijke handicap of verkerend in een sociale achterstandssituatie in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar.
  • De regeling is van toepassing op speciaal jeugdwerk dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers (eventueel ondersteund door beroepskrachten).
  • De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

Wet- en regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2.
  • Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk.

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.