Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

  • Er moet sprake zijn van spelregels en/of een wedstrijd.
  • Lichamelijke fitheid en bewegen staan centraal.
  • Het sportevenement kan bezocht worden door iedere geïnteresseerde.
  • Aan het sportevenement doen minstens 15 deelnemers mee.

Welke bijlagen toevoegen bij uw aanvraag?

  • Een activiteitenplan. Beschrijf de aanleiding, doelstelling en motivering van het evenement.
  • De begroting.

Wanneer moeten uw aanvraag en bijlagen bij ons binnen zijn?

De aanvraag en de bijlagen moeten op zijn laatst 10 weken voor het begin van het evenement door ons zijn ontvangen.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 2.000,- subsidie per sportevenement aanvragen.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan aanvraagformulier subsidie sportevenementen (PDF, 660.89 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Regeling subsidie Sportevenementen 2019.
  • Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018.