Inhoudsopgave:

Hoe aanvragen

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Nadat u een gesprek heeft gehad met een medewerker van de gemeente Leeuwarden, vraagt u de subsidie aan. U ontvangt het aanvraagformulier na het gesprek. De volgende documenten levert u in bij de aanvraag:

 • Het gespreksverslag van de medewerker van de gemeente Leeuwarden.
 • Een nieuw uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Statuten van uw organisatie.
 • Plan van aanpak met een omschrijving van de activiteiten.
 • Begroting van het project.

Het aanvraagformulier levert u in bij de gemeente Leeuwarden.

Voorwaarden

 • U bent een groep vrijwilligers uit een stichting, coöperatie, vereniging of kerkgenootschap.
 • U heeft een gesprek gehad met een medewerker van de gemeente Leeuwarden over het fixteam waarbij het plan van aanpak is besproken.
 • U kunt voor minimaal 20 en maximaal 200 woningen subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie

 • € 50,00 per woning waar energiebesparende maatregelen worden gedaan.
 • Mogelijk ook € 60,00 per woning voor de materiaalkosten. Waar dit van afhangt wordt met u besproken tijdens het gesprek met een medewerker van de gemeente Leeuwarden.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Subsidieregeling Fixteams energiearmoede gemeente Leeuwarden.