Inhoudsopgave:

Wat houdt het in?

Tijdens een taalstage krijgen statushouders de kans om mee te draaien in een bedrijf. Op deze manier oefenen ze de taal en leren ze de samenleving kennen. Andersom krijgt het bedrijf hulp van een statushouder. Diversiteit brengt meer creativiteit en nieuwe inzichten met zich mee.

Taaltrajecten binnen bedrijven

De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven, waarbij het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wie je bent. Dit is niet alleen belangrijk voor de mensen om wie het gaat, maar het helpt ook om de gemeenschap sterker te maken. Taaltrajecten binnen bedrijven loopt tot 1 januari 2026.

Wat wordt er van de werkgever verwacht?

  • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de functie en de taken.
  • Zorg ervoor dat de statushouder zoveel mogelijk in contact komt met mensen.
  • Een vaste medewerker als aanspreekpunt is fijn voor de statushouder.
  • Deze medewerker kan ook tips geven aan collega’s over hoe zij kunnen helpen.

Wat wordt er van de statushouder verwacht?

  • U bent gemotiveerd.
  • U leert nieuwe woorden.
  • U ontdekt de werkcultuur.
  • U leert nieuwe vaardigheden.

Vragen of aanmelden?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.