Inhoudsopgave:

Voorwaarden om digitaal te verlengen

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Leeuwarden.
 • De aanvraag gaat over een verlenging of categorie-uitbreiding.
 • U bent bij een erkende fotograaf geweest voor het maken van een digitale foto.
 • U heeft de ID-check toegevoegd aan de DigiD app. Hiervoor heeft u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig.

Afspraak maken voor aanvragen, verlengen of vernieuwen

Maak een afspraak om langs te komen

De data die u bij het maken van een afspraak ziet, zijn de enige beschikbare data. Het heeft geen zin om hiervoor contact op te nemen met ons.

Lukt het niet digitaal een afspraak te maken?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Langskomen zonder afspraak kan op

 • Maandag van 13:40 tot 16:00 uur.
 • Dinsdag van 08:30 tot 12:00 uur.
 • Woensdag van 13:40 tot 16:00 uur.
 • Donderdag van 08:30 tot 12:00 uur.
 • Vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur.

Rijbewijs ophalen

Na 5 werkdagen haalt u het rijbewijs persoonlijk af op het gemeentehuis. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Neem het oude (verlopen) rijbewijs mee als u deze heeft, deze moet u inleveren.

Wat neemt u mee naar het gemeentehuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs bij een eerste aanvraag.
 • Het huidige rijbewijs bij een verlenging of vernieuwing.
 • Pasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Geld. Het liefst willen wij dat u met pin betaald.

Wanneer is een gezondheidsverklaring nodig?

Als u 75 jaar of ouder bent, een beperking heeft of een rijbewijs voor vrachtwagen of bus wilt aanvragen. In de Gezondheidsverklaring staan vragen over uw gezondheid. Nadat u deze verklaring heeft ingevuld, beslist het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of u gezond genoeg bent om te rijden. U ontvangt hierover automatisch bericht.

Hoe aanvragen?

Vraag digitaal een gezondheidsverklaring aan.

Lukt digitaal aanvragen niet?

Vraag een papieren Gezondheidsverklaring aan via het CBR.

Bent u 75 jaar of ouder?

Dan is er ook een mogelijkheid om een papieren Gezondheidsverklaring op te halen bij het gemeentehuis. Dit kost u wel meer geld dan dat u deze digitaal aanvraagt. De kosten zijn € 45.70.

Categorie-uitbreiding

Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Bijvoorbeeld uw vrachtwagenrijbewijs. Uw huidige rijbewijs moet worden vernieuwd. U heeft hiervoor een gezondheidsverklaring nodig. Deze kunt u digitaal aanvragen. Lukt digitaal aanvragen niet? Haal dan persoonlijk een gezondheidsverklaring op bij het gemeentehuis.

Rijbewijs voor jongeren onder de 18 jaar

U mag alleen rijden onder begeleiding van een coach met een begeleiderspas. De coach vraagt een begeleiderspas aan. Dit regelt u digitaal via de RDW. U registreert minimaal 1 en maximaal 5 coaches. Is de begeleiding geregeld? Vraag dan uw rijbewijs aan.

Omwisselen buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via de gemeente. Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs. Meer informatie vindt u op de website van de RDW.

Nieuwe wet Digitale Overheid (chip in rijbewijs)

Met ingang van 1 juli 2023 geldt de nieuwe wet Digitale Overheid. Vanaf dan kunt u de chip in uw rijbewijs activeren. Nadat u de chip in uw rijbewijs heeft geactiveerd kunt u met uw rijbewijs inloggen. Dit bent u niet verplicht.

In de toekomst gaan verschillende (overheids)websites gebruik maken van deze inlogfunctie. Uw persoonsgegevens worden hierdoor extra beschermd. Door in te loggen met uw rijbewijs en pincode krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens.

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven vanaf 1 juli 2023

Dan krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u het rijbewijs heeft opgehaald per post een pincode opgestuurd.

 • Heeft u na 5 werkdagen geen brief met pincode ontvangen? Vraag dan binnen 6 weken via de website van DigiD een nieuwe brief aan.

Heeft u vragen over de inlogfunctie

Ga naar de website van DigiD.

Spoedaanvraag

Heeft u uw rijbewijs sneller nodig dan binnen 5 werkdagen? Doe dan een spoedaanvraag. Vraag uw rijbewijs vóór 14:00 uur aan op het gemeentehuis. Meestal kunt u het de volgende werkdag ophalen. Overleg dit met de medewerker die uw aanvraag in behandeling neemt.

Rijbewijs kwijt, gestolen of weer gevonden

Rijbewijs kwijt of gestolen

Door het verlies vervalt de geldigheid van het rijbewijs niet. Pas als u verklaring van vermissing wordt geregistreerd in de RDW is het rijbewijs niet meer geldig.

Rijbewijs weer gevonden

Lever deze in op het gemeentehuis. Het rijbewijs is niet meer geldig als u al een nieuwe heeft aangevraagd.

Kosten

 • Eerste aanvraag / vernieuwen / omwisselen: € 51,10.
 • Spoed: € 39,65 extra.