Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Aanvragen individuele inkomenstoeslag en vul in. Stuur het formulier naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U gaat niet naar school en studeert niet.
  • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.
  • U hebt al 3 jaar een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 1. De tabel vindt u onder kopje ‘Bedragen’.
  • U hebt al 3 jaren een vermogen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 2. De tabel vindt u onder kopje ‘Bedragen’.
  • Ook het inkomen en vermogen van uw ex-partner(s) telt mee. Dat geldt alleen als u met deze ex-partner(s) in de 36 maanden (3 jaar) vóór uw aanvraag getrouwd was of samenwoonde.
  • U hebt de afgelopen 3 jaar genoeg gedaan om uw inkomen te verhogen. Deze plicht geldt niet als u hiervoor vrijstelling had.

Bent u getrouwd of woont u samen?

Dan vraagt u de inkomenstoeslag samen aan.

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet?

Dan krijgt u alleen inkomenstoeslag als u de afgelopen 3 jaar altijd alle informatie hebt gegeven die nodig was voor uw uitkering.

Geen toeslag over vorige jaren

U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over vorige jaren.

Automatisch individuele inkomenstoeslag krijgen?

U krijgt de individuele inkomenstoeslag automatisch als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft de inkomenstoeslag eerder gekregen.
  • Uw situatie is gelijk gebleven.
  • De gemeente heeft geen einddatum gegeven voor uw toeslag.
  • U krijgt een uitkering via de Participatiewet.

Bedragen

Tabel 1: Hoeveel inkomen mag u ontvangen?

Als uw inkomen lager is dan de bedragen in deze tabel, hebt u recht op individuele inkomenstoeslag.
U krijgt de toeslag alleen als u ook voldoet aan de voorwaarden onder kopje ‘Wat zijn de voorwaarden?’.

Leeftijd Alleenstaande ouder Gehuwden
18 – 20 jaar thuiswonend € 280,44 per maand € 560,88 per maand
18 – 20 jaar uitwonend € 1.121,12 per maand € 1.593,16 per maand
21 tot AOW-leeftijd € 1.135,87 per maand € 1.622,68 per maand
Verblijf in inrichting € 362,59 per maand € 609,48 per maand

Tabel 2: Hoeveel vermogen mag u hebben?

Als uw vermogen lager is dan het bedrag in deze tabel, hebt u recht op individuele inkomenstoeslag.
U krijgt de toeslag alleen als u ook voldoet aan de voorwaarden onder kopje ‘Wat zijn de voorwaarden?’.

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 7.605,00
Alleenstaande ouder en gehuwden € 15.210,00

Hoeveel individuele inkomenstoeslag krijgt u?

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 454,00 per jaar
Alleenstaande ouder € 584,00 per jaar
Gehuwde € 649,00 per jaar

Controleer zelf waar u recht op hebt

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via de VoorzieningenWijzer.