Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Aanvragen individuele inkomenstoeslag en vul in. Voor extra informatie download de toelichting 2024. Stuur het formulier naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U gaat niet naar school en studeert niet.
 • U bent tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen van 2023 is niet hoger dan het bedrag uit tabel 1 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • Uw inkomen in 2022 was niet hoger dan het bedrag uit tabel 2 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • Uw inkomen in 2021 was niet hoger dan het bedrag uit tabel 3 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • Uw vermogen van 2023 is niet hoger dan het bedrag uit tabel 4 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • Uw vermogen van 2022 was niet hoger dan het bedrag uit tabel 5 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • Uw vermogen van 2021 was niet hoger dan het bedrag uit tabel 5 (zie kopje ‘Bedragen’).
 • U heeft de afgelopen drie jaren voldoende gedaan om uw inkomen te verbeteren. Behalve u van deze inspanningen was vrijgesteld.
 • U heeft in de afgelopen drie jaren alle gegevens aan ons verstrekt die wij bij u hebben opgevraagd (inlichtingenplicht).

Let op: ook het inkomen en vermogen van ex-partner(s) telt mee als u met deze ex-partner(s) in de 36 maanden voorafgaande aan uw aanvraag gehuwd of samenwonend bent geweest. Hebt u eerder de inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u één jaar na de vastgestelde peildatum opnieuw aanvragen.

Bent u getrouwd of woont u samen?

Dan vraagt u de inkomenstoeslag samen aan.

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet?

Dan krijgt u alleen inkomenstoeslag als u de afgelopen 3 jaar altijd alle informatie hebt gegeven die nodig was voor uw uitkering.

Geen toeslag over vorige jaren

U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over vorige jaren.

Automatisch individuele inkomenstoeslag krijgen?

U krijgt de individuele inkomenstoeslag automatisch als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de inkomenstoeslag eerder gekregen.
 • Uw situatie is gelijk gebleven.
 • De gemeente heeft geen einddatum gegeven voor uw toeslag.
 • U krijgt een uitkering via de Participatiewet.

Bedragen

Tabel 1: Hoeveel inkomen mag u ontvangen?

Als uw inkomen lager is dan de bedragen in deze tabel, hebt u recht op individuele inkomenstoeslag.

U krijgt de toeslag alleen als u ook voldoet aan de voorwaarden onder kopje ‘Wat zijn de voorwaarden?’.

Inkomen 2024:

Leeftijd Alleenstaande (ouder) Gehuwd/samenwonend
18 – 20 jaar thuiswonend € 301,09 per maand € 602,19 per maand
18 – 20 jaar uitwonend € 1.203,79 per maand € 1.710,64 per maand
21 tot AOW-leeftijd € 1.219,64 per maand € 1.742,34 per maand
Verblijf in inrichting € 428,18 per maand € 695,69 per maand

Inkomen 2023:

Leeftijd Alleenstaande (ouder) Gehuwd/samenwonend
18 – 20 jaar thuiswonend € 280,44 per maand € 560,88 per maand
18 – 20 jaar uitwonend € 1.121,12 per maand € 1.593,16 per maand
21 tot AOW-leeftijd € 1.135,87 per maand € 1.622,68 per maand
Verblijf in inrichting € 362,59 per maand € 609,48 per maand

Inkomen 2022:

Leeftijd Alleenstaande (ouder) Gehuwd/samenwonend
18 – 20 jaar thuiswonend € 256,03 per maand € 512,07 per maand
18 – 20 jaar uitwonend € 1.023,64 per maand € 1.429,14 per maand
21 tot AOW-leeftijd € 1.037,12 per maand € 1.481,60 per maand
Verblijf in inrichting € 360,70 per maand € 585,86 per maand

Inkomen 2021:

Leeftijd Alleenstaande (ouder) Gehuwd/samenwonend
18 – 20 jaar thuiswonend € 252,22 per maand € 504,97 per maand
18 – 20 jaar uitwonend € 1.008,40 per maand € 1.432,97 per maand
21 tot AOW-leeftijd € 1.021,67 per maand € 1.459,52 per maand
Verblijf in inrichting € 355,80 per maand € 575,39 per maand

Tabel 2: Hoeveel vermogen mag u hebben?

Als uw vermogen lager is dan het bedrag in deze tabel, hebt u recht op individuele inkomenstoeslag.

U krijgt de toeslag alleen als u ook voldoet aan de voorwaarden onder kopje ‘Wat zijn de voorwaarden?’.

 

Vermogen 2024:

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 7.575,-
Alleenstaande (ouder), gehuwd of samenwonend € 15.150,-

Vermogen 2023:

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 7.605,-
Alleenstaande (ouder), gehuwd of samenwonend € 15.210,-

Vermogen 2022:

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 6.505,-
Alleenstaande (ouder), gehuwd of samenwonend € 13.000,-

Vermogen 2021:

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 6.295,-
Alleenstaande (ouder), gehuwd of samenwonend € 12.590,-

Hoeveel individuele inkomenstoeslag krijgt u?

Huishouden Bedrag
Alleenstaande € 488,- per jaar
Alleenstaande (ouder) € 627,- per jaar
Gehuwd/samenwonend € 697,- per jaar

 

Controleer zelf waar u recht op hebt

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via de website datgeldtvoormij.