Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

U komt voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent niet studerend of schoolgaand.
 • U bent tussen 21 jaar en de AOW- leeftijd.
 • U hebt al 3 jaren een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 1. De tabel vindt u op tabblad ‘Bedragen’.
 • U hebt al 3 jaren een vermogen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 2. De tabel vindt u op tabblad ‘Bedragen’.
 • Ook het inkomen en vermogen van ex-partner(s) telt mee, voor zover u met deze ex-partner(s) in de 36 maanden voorafgaande aan uw aanvraag gehuwd of samenwonend bent geweest.
 • U hebt de afgelopen 3 jaren voldoende gedaan om uw inkomen te verbeteren, tenzij u van deze inspanningen was vrijgesteld.

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet?

Dan komt u alleen in aanmerking voor inkomenstoeslag als u de afgelopen 3 jaar altijd alle gegevens hebt ingeleverd die nodig waren voor uw uitkering.

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde?

U kunt elk jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Bent u getrouwd of woont u samen?

Dan vraagt u de inkomenstoeslag samen aan.

Automatisch individuele inkomenstoeslag ontvangen?

U krijgt de individuele inkomenstoeslag automatisch als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de inkomenstoeslag eerder gekregen.
 • Uw situatie is ongewijzigd.
 • De toeslag is zonder einddatum aan u toegekend.
 • U ontvangt een Participatiewet uitkering.

Hoe aanvragen?

Bedragen en toelichting

Tabel 1: Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2023

100% (netto excl. vt) Alleenstaande ouder Gehuwden
Leeftijd maand maand
18 – 20 jaar thuiswonend € 280,44 € 560,88
18 – 20 jaar uitwonend € 1.121,12 € 1.593,16
21 tot AOW-leeftijd € 1.135,87 € 1.622,68
Verblijf in inrichting € 362,59 € 609,48

Tabel 2: Vermogen

 • Alleenstaande € 7.605,00
 • Alleenstaande ouder en gehuwden € 15.210,00

Hoogte toeslag

 • Alleenstaande € 454,00
 • Alleenstaande ouder € 584,00
 • Gehuwd € 649,00